Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Moderátor: OneIceOne

Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od OneIceOne »

Výbor podpory armádního sboru

Sekce podpory armádního sboru je organizačním útvarem odpovědným za koncepční a kontrolní činnosti a za odborné řízení oblasti logistiky, komunikačních a informačních systémů (KIS) a vojenského zdravotnictví, není-li uvedeno jinak.

Vykonává správu movitého majetku v resortu obrany. Odborně řídí zajišťování věcných zdrojů nezbytných pro činnost ozbrojených sil souměstí za krizových stavů v míru, za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Odborně řídí materiální zabezpečení mobilizace souměstí Praha. Řídí realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy v resortu obrany.

Řídí plánování věcných a finančních prostředků v oblasti logistiky, KIS a vojenského zdravotnictví. Zajišťuje plnění úkolů služebního orgánu odpovědného za vojenské odbornosti v odborné gesci. Je národním vojenským orgánem pro správu necivilních a sdílených úseků rádiového spektra v ČR.

EDIT DG:
Po poslední reorganizaci byl tento výbor rozdělen na dva:

Výbor pro zásobování a logistiku

který má v gesci veškerou vojenskou dopravu a sklady,

a

Výbor pro sanitní službu

který má pod sebou veškerou zdravotní službu, zároveň i protichemické a dekontaminační jednotky.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od OneIceOne »

Výbor vedení pozemních sil

Pozemní síly jsou určeny k vytváření a přípravě úkolových uskupení pozemních sil předurčených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů na území souměstí Praha i mimo něj a k plnění dalších, zákony stanovených úkolů. Mezi tyto taktické a operačně taktické úkoly patří především vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochrana komunikací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti, monitorování situace v přiděleném prostoru, udržování klidu a pořádku a ochrana civilního obyvatelstva při mírových a zahraničních operacích mimo území státu, posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů na území České republiky a plnění úkolů ve prospěch Policie.

Edit DG:

Po poslední reorganizaci byl přejmenován na

Výbor pro pozemní síly

a v jeho gesci jsou nyní zejména dislokace jednotek, ubytování atd.
V minulosti byl tento výbor klíčovou sekcí Generálního štábu, jíž velel osobně generál Kynský. Dnes jeho vliv zdá se oslabuje.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od OneIceOne »

Výbor vedení leteckých sil

Hlavním úkolem Vzdušných sil souměstí je obrana vzdušného prostoru státu. Jednotky a útvary vzdušných sil tento úkol plní v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany, v případě ohrožení je systém podpořen aktivací Národního posilového systému protivzdušné obrany.

V míru vzdušné síly zabezpečují službu pátrání a záchrany (SAR) určenou k vyhledání a pomoci posádkám letounů v nouzi, leteckou záchrannou službu ze stanoviště Plzeň - Líně, lety ve prospěch Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), přepravu ústavních a vládních činitelů a jsou součástí Integrovaného záchranného systému (IZS) pro pomoc při katastrofách a živelních pohromách.

V případě ozbrojeného konfliktu jsou určeny k vybojování vzdušné nadvlády, přímé bojové podpoře pozemních sil, průzkumu a zajištění vzdušné přepravy a zásobování vojsk.
V mírových podmínkách se vzdušné síly stanovenými silami a prostředky dále podílejí na plnění úkolů, které vyplývají z přijatých zákonů a meziresortních dohod.

EDIT DG:

Po poslední reorganizaci byl přejmenován na

Výbor pro vzdušné síly

a má v gesci leteckou techniku a protiletadlovou obranu.
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od DenGrasse »

Nemocnice:

Nemocnice Střešovice:
Vojenská nemocnice, náleží plně do kompetence ASP. Sídlí zde Správa zdravotní služby ASP a je zde uloženo vybavení pro několik polních nemocnic. Rovněž zde mají sídlo jednotlivé lékařské a farmakologické výzkumné programy, označované jako Výzkum NN (pořadové číslo).

Nemocnice Na Bulovce:
Náleží korporaci Škoda, která ji využívá pro své potřeby.

Nemocnice Královské Vinohrady:
Náleží korporaci Bauhaus, která ji využívá pro své potřeby.

Thomayerova nemocnice (Krč):
Náleží korporaci Tuzex, která ji využívá jednak pro své potřeby, jednak pro produkci farmaceutik, s nimiž následně obchoduje s kmeny. Rovněž zde probíhá řada výzkumných programů, zejména na bázi preparátů z probuzených rostlin. Takto vyvinuté prostředky Tuzex zpětně nabízí ostatním korporacím a Radě.

IKEM:
Institut klinické experimentální medicíny je výzkumným pracovištěm Magické Akademie. Provádí se zde především výzkum v oblasti léčebné magie, jakož i špičkových technologií.

Petřínská nemocnice (Milosrdných sester sv. Karla Boromejského)
Nemocnice náležící Římskokatolické církvi. Neznámou roli v ní hraje i Sauricius.

Nemocnice Na Františku
Nemocniční zařízení Rady, kde se léčí její personál. Přísně střežené.

Nemocnice Motol a nemocnice Na Homolce
Náleží korporaci Motolská nemocniční.

Všeobecná nemocnice (Karlovo náměstí)
Fakultní nemocnice Metropolitní Univerzity, slouží k vzdělávání lékařů a poskytuje základní zdravotní péči. Sídlí zde Zdravotní a hygienická služba Prahy (součást Služeb hlavního města Prahy).

Nemocnice Na Slupi (sv. Alžběty)
Náleží korporaci Barrandov, která ji využívá pro své potřeby.
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od DenGrasse »

Střední korporace:

Motol (Motolská nemocniční)
Korporace vlastnící nemocnici Motol a nemocnici Na Homolce. Poskytuje komplexní škálu lékařských služeb včetně genetických manipulací. Motol je na samotné špičce lékařských služeb a technologií a ostatní nemocnice se často pokoušejí získat jeho know-how. Rovněž nabízí zdravotní pojištění.
Ačkoli Motol nepatří mezi pětici megakorporací, jeho výjimečné postavení na trhu kyber-, bio-, nano- a genetechnologií mu dává sebevědomí téměř rovné megakorporačnímu. Motol často jedná, jako by megakorporací byl a k jejímu postavení mu chybí jen krůček.

Zbrojovka
Výrobce prakticky všech ručních zbraní Souměstí Praha s podniky v Praze a Brně. V Brně se vyrábí především sportovní a lovecké zbraně. Korporace je podrobena přísnému dohledu Rady, resp. ASP, která chce mít přehled o distribuci zbraní. Šeptá se ovšem, že někteří vysocí představitelé ASP jsou podílníky Zbrojovky.

Mechtronix
Technologická korporace, zaměřená na chladící a mrazicí techniku včetně kryogeniky a vývoje v této oblasti. Armádou mu byly svěřeny rovněž poznatky získané od indické mise; poté co byly tyto tajné informace vyneseny na černý trh, ASP za dramatických okolností provozní zařízení korporace obsadila a převzala jeho řízení. Vzhledem ke zmatkům a nejasnostem, kdy Armáda svůj krok jasně nedeklarovala, média o věci mlčela a jednotky vyslané k obsazení korporace neměly označení ASP, podnikly některé korporace (údajně Škoda, Bauhaus, Tuzex, Motol, Novoschrott a Metallix, pravděpodobně ve spojení s některým z kmenů či okrajovými gangy) pokus o protikrok a násilné protipřevzetí za pomoci stejně neidentifikovaného vojska a jistého množství těžké techniky. Technologie Mechtronixu však pokus o útok odrazily, aniž by se Armáda musela veřejně angažovat.
Stínoví analytici se touto prazvláštní operací obsáhle zabývali ve svých komentářích, aniž dospěli k jednoznačnému závěru; hlavní proud se nicméně začíná přiklánět k teorii, že se jednalo de facto o šarádu, sledující jednak politické cíle a jednak test bojových schopností nových technologií.
Statut Mechtronixu je pravidelně předmětem jednání Rady Souměstí.

Laurin & Klement
Bývalá Škoda Mladá Boleslav přenesla svou výrobu z Boleslavi do bezpečí v době severních válek, nyní se pokouší obnovit poničená výrobní zařízení. Svůj původní název změnila pod tlakem megakorporace Škoda. Spekuluje se, že do L&K byl vložen kapitál Chemapolu, který zaujímá vedoucí postavení v severních teritoriích.

Aero
Jediná korporace schopná vyrábět leteckou techniku, byť vzhledem k nedostatku surovin jen v omezeném množství. Aero je pod přímou kontrolou Rady, resp. ASP.

GFEI (Gessellschaft zur Forderung Export und Import)
Pobočka megakorporace sídlící v Hamburku, orientované na obchod Německa se Souměstím a dalšími územími dále na východ. Kontroluje zhruba polovinu všech obchodů s Německem. Je prakticky mimo kontrolu Rady, neboť i sama Rada a ASP jsou nuceny nakupovat některé věci v Německu.

WVB (Weltlich Vertrieben Kasse)
Pobočka bankovní megakorporace sídlící v Hamburku, která má prakticky monopol na směnu měny Souměstí za německou či světovou. Bez jejích služeb by žádný zahraniční obchod prakticky nebyl možný.

Novoschrott
Nástupce Kovošrotu, dříve jeho pobočka v západním pohraničí. Rostl a rostl až svou matku pohltil. Sídlí ve velkém areálu ve Štěrboholích hned vedle jižní spojky.
Hlavní činností je výkup druhotných surovin, podílí se na sanacích a hojně těží na skládkách kovové zbytky.
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od DenGrasse »

Sbor veteránů a Aktivní rezerva:

Královský patent „O zřízení vojska tatranského“ stanovil ve své poslední části, že každému, kdož odslouží v aktivních bojích šest měsíců, nebo osmnáct měsíců v podpůrných jednotkách, náleží status Veterána Armády Českého království (VAČK). Veteránům byl přiznán důchod, nárok na zdravotní péči a některé další výhody.
Po převzetí moci vojenskou juntou se noví vůdci cítili jen pramálo vázáni sliby mrtvého krále, nakonec však dospěli k názoru, že status přece jen zřídí, resp. nezruší. Ostatně byli vojáci a k oněm bojujícím měli blízký vztah. Status byl pouze přejmenován na „Veterán Armády Souměstí Praha“ (VASP). Záležitosti veteránů spravuje Sbor veteránů (SV ASP), což je administrativní složka podřízená Generálnímu štábu ASP.
Noví vůdci však měli za to, že masy veteránů by bylo dobré ještě využít. Řada z nich samozřejmě zůstala v armádě, ale i počty těch ostatních čítaly tisíce. Rada proto etablovala zvláštní polovojenské těleso nazvané Aktivní Rezerva, do nějž byla zařazena značná část veteránů. Vybráni byli přednostně ti, od nichž bylo možno očekávat podporu nového režimu. Veteráni Aktivních Rezerv smějí mít v držení zbraně, neboť se s nimi počítá jako se zálohou pro nouzové situace. Může se jednat o potlačení nepokojů ve městě, nebo nutnost rychle zasáhnout v okrajových zónách či zastavit nečekaný útok na zájmy Prahy. Většina pražských vojsk je dislokována mimo město, tudíž nemusí být rychle po ruce. Navíc v krizových situacích není možné vydávat zbraně nějak centrálně. Veteráni Aktivních Rezerv (VAR), zvaní též Triariové, je mají proto doma.
Podmínkou pro vstup do Aktivní Rezervy je schválení tzv. Posudkovou komisí Sboru veteránů, která zkoumá především politické názory dotyčného. Krom toho musí splnit minimální bezpečnostní požadavky na uložení zbraní atd.
Triariové, krom práva držet zbraně, dostávají zvláštní příplatky oproti normálním veteránům a za aktivní činnost ještě bonusy. Mohou být povoláni ku pomoci Policií nebo Armádou podle potřeby.
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od DenGrasse »

Zbraně:

Vlastnictví zbraní je na území Souměstí Praha omezováno výnosy Rady. Důvěryhodné osoby smějí vlastnit palné zbraně pro svou obranu, sportovní či lovecké účely. Je třeba vlastnit zbrojní pas, příslušnou licenci a osvědčení o registraci zbraně.
Drtivá většina legálních zbraní má identifikační čip, který umožňuje bezpečnostním systémům vyhodnotit pohyb zbraně po městě.
Zbraně vojáků a policistů, jakož i některé zbraně korporací, jsou opatřeny blokačním zařízením na principu otisku prstu, přičemž při použití neoprávněným uživatelem se zablokují či dokonce částečně autodestruují pomocí malých náloží směrované výbušniny. Blokaci a většinou i autodestrukci lze opravit u zbrojíře, ale pro daný okamžik není zbraň použitelná.
Megakorporace mají právo se ozbrojovat dle libosti, menší korporace do úrovně bezpečnostní techniky.
Zbraně vyráběné v Praze podléhají přísné kontrole a evidenci ze strany Rady (ASP), s výjimkou produkce megakorporací.

Hlavním zdrojem zbraní na ulici jsou kmeny, které vlastní ohromné množství ruských zbraní z výstroje kozáckých hord. Tyto zbraně samozřejmě nemají žádné identifikační čipy. Část těchto zbraní je uložena i v Praze ve skladech armády či korporací. Velké množství se jich nachází ve Zvolenském knížectví. Menším zdrojem jsou i severní kmeny, resp. jejich ukořistěná výstroj, která má německý, západoevropský nebo polský původ.

Dalším zdrojem je Plzeň, která dodává do pražského podsvětí moderní hi-tech zbraně prostřednictvím pašeráků. Většinou se jedná o produkci z Německa, část se vyrábí i v samotné Plzni. V menší míře se moderní zbraně dovážejí i ze Zvolenského knížectví, které je omezeně samo vyrábí a také nakupuje v Německu. Pašování moderních zbraní je vysoce výnosným a vysoce rizikovým podnikáním a Rada proti němu aktivně a nemilosrdně bojuje.

Konečně má podsvětí k dispozici i zbraně zcizené či zašmelené z armádních či korporačních skladů, včetně těch nejmodernějších. Tyto většinou musí projít úpravou u pouličního zbrojíře. Starší zbraně z dob Tatranské kampaně, kterých je vyrobeno velké množství, ovšem žádné identifikační čipy neměly.

Výše uvedené zbraně jsou standardní výrobky zbrojovek; na ulici je doplňuje plejáda samo-domo vyrobených zbraní, perkusních, křesadlových i dalších.
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od DenGrasse »

Výbor pro thaumaturgii

Sekce Generálního štábu ASP, která řídí armádní kouzelníky a úzce spolupracuje s Magickou univerzitou.
Jejím předsedou byl generál Tomáš Nowotny.
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od DenGrasse »

Výbor pro vědu a výzkum

Sekce Generálního štábu ASP, která má starost výzkumné programy.

Řídí jí obtloustlý generál Karel Forejt.
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Průvodce Novou Prahou 2056 (korporace, služby, místa)

Příspěvek od DenGrasse »

Severní front

Štáb Severní fronty, jak se též říká, je dnes velmi vlivnou skupinou v ASP. Momentálně mu podléhá téměř 50 % všech sil ASP, které jsou dislokovány v severních teritoriích. Velí mu generál Juraj Popovič.
Odpovědět