Situace na území mimo Prahu

Moderátor: OneIceOne

Odpovědět
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Situace na území mimo Prahu

Příspěvek od OneIceOne »

>>[Vstup do levelu 311, aktivovat mód nesmrtelnosti, blíží se muchotronix.]<<
>>[Myslet si, že jste nesmrtelný, je krapet vo držku, když po vás střílej z těžkýho kulometu – zkurvená závislost na virtuálu.] <<


ICEBREAKER <03:28:29/30-04-54>


V bezprostředním kontaktu s územím náležícím Praze, sousedí 5 základních kmenových celků. V současné době k 1. lednu 2053 AD, je Praha na základě Dohody rudého kamene (DRK) v míru se 4 kmenovými svazky. Dále zde můžeme nalézt četná drobnější společenstva, např.: Vlčí Bratrstvo, stát Církve Nové Éry, Tachovští Rytíři, Domažlická kmenová rada, nebo Svobodná slezská města.

Kmenové celky sice formálně ovládají rozlehlá území, ale ve skutečnosti jsou zaostalé a většina z nich nemá stabilní vnitřní politiku. Rovněž v průmyslu a vědě zaostávají. Kmeny mají vliv převážně na svých územích, které ovšem dostatečně neovládají. S rozvojem souměstí Praha postupně upadá vliv kmenů. Je pouhou otázkou času, kdy Praha ekonomicky ovládne kmeny.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Situace na území teritorií

Příspěvek od OneIceOne »

Děti země / Probuzení / Ti kteří vidí

Kmen zavázaný DRK.
Vůdci frakce: náčelník Orlí Pero, šaman Velká Sova.
Hospodářské aktivity: přírodní lesní produkty, umělecké produkty, chov zvířat, rybolov.

Děti země mají své počátky v době Richarda Chroptícího Vlka, který po 24.12. 2011 AD na počátku éry chaosu shromáždil své stoupence, následován jako prorok Lornortha Astorna draka, pána Západních hvozdů. Tito vytvořily vlastní komunitu v území ustanoveném jako Západní teritorium. Richard Chroptící Vlk ustanovil nové uspořádání společnosti na bázi kmenových tradic severoamerických indiánů, odvrhl techniku a pokrok moderní společnosti v mnoha odvětvích. Dnešní příslušníci tohoto kmene, jako reakci na Euroválky a další události následujících desetiletí, vytvořily jakési podivné schéma vědeckých poznatků a moderních produktů, které jsou uznány radou šamanů - duchy. (Je sice zvláštní že automatická puška, nebo kulomet jsou vhodné k životu v harmonii s přírodou, ale přesto tito svérázní lidé zaujali své místo v moderním světě. Jejich filosofie se stala posvátnou pro zástupy lidí. Děti země uznávají Zemi jako stvořitelku života a probuzení jako období očisty od špatnosti civilizace. Mnozí metalidé nalezli po rasových nepokojích v Praze své místo právě mezi Dětmi země.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Situace na území teritorií

Příspěvek od OneIceOne »

Jihočeská kmenová rada

Kmen zavázaný DRK.
Vůdci frakce: Rada zástupců kmenových celků / Moudří kruhu říčních toků.
Hospodářské aktivity: výroba elektrické energie, zemědělství (pěstění rostlin v bioplástvích a na polích), rybářství.

Na území Rady je rozeseto větší množství kmenů, států a jiných společenských celků. Pro získání vlivu a větší možnost vojenské spolupráce tyto státy vystupují jako kmenová rada. Můžeme sem zařadit původní obyvatele vesnic a městeček, která byla částečně evakuována během Euroválek a epidemií. Později se i zde objevují vlny přistěhovalců ze zamořených území, či válečných zón. Tito lidé se pokouší přežít v moderním světě válečných konfliktů a zvratů, nemají jednotnou ideovou linku. Využívají všech dostupných technologií a možností. Jihočeská kmenová rada ovládá síť vodních elektráren a dopravu na říčních tocích jižních teritorií.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Situace na území teritorií

Příspěvek od OneIceOne »

Sinorsko-Oravsko-Brněnské kmenové uskupení

Kmen zavázaný DRK.
Vůdci frakce: náčelník Dračí Zub, náčelník Ivo Matel, náčelník Buvolí Hrb, jednotlivý kmenoví šamani.
Hospodářské aktivity: chov zvířat, zemědělství, rybolov, těžba dřeva a nerostných surovin, některá odvětví těžkého průmyslu.

Toto kmenové uskupení ovládalo donedávna rozsáhlá území v oblasti celé bývalé ČR. Na základě dohody o zpravovaném území z roku 2026 došlo k vytvoření tohoto kmenového svazku. Jeho podstatnou částí jsou dřívější polské a slovenské kmeny, které asimilovaly části původního obyvatelstva v severních Čechách a na nynějších državách. Výraznou roli zde hrají klany, které se odtrhly od kmene Dětí země. Postupně byly tyto kmeny vytlačeny ze svých původních území a v současné době obývají území na východ od Prahy. Již zmínění následovníci Leoše Sinora, kteří se odtrhli po vážných názorových neshodách od Dětí země, se dostali do popředí kmenového uskupení. Na svých državách ovládají dopravu mezi důležitými městy. V poslední době jsou známy válečné úspěchy Sinorsko-Ostravsko-Brněnských kmenů, především charkovští (kutnohorští) hraničáři s kmenovým hrdinou náčelníkem Buvolím Hrbem se proslavili v bojích na Řece Cidlině. Toto kmenové uskupení je specifické orčími společenstvími. Kultura a filosofie těchto kmenů se ve své různorodosti a nestálosti podobá severním kmenům. Někteří vědci tvrdí, že severní kmeny mají podobné vývojové prvky jako toto uskupení.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Situace na území teritorií

Příspěvek od OneIceOne »

Jihomoravané

Kmen zavázaný DRK.
Vůdci frakce: kapitán Alexandr Ivanovič Dorskevsky, Vojtěch Jaromír Rudný, jihomoravský čarodějnický kruh.
Hospodářské aktivity: výroba elektrické energie, těžba ve skládkových lokalitách.

Toto územně malé kmenové uskupení vlastní důležitou jadernou elektrárnu. Akcie elektrárny zakoupili jihomoravané po pádu společnosti Texmetal v roce 2046. Vzhledem k této skutečnosti a schopnosti udržet si svá práva, i území v posledních letech si jihomoravané vydobyli své místo a stali se uznávaným kmenovým celkem. Dle dosažitelných zpráv se v tomto kmenu vyskytují některé nezákonné mutantní formy humanoidů. Jižní města mají však s jihomoravany stabilní smlouvy o odběru energie a surovin, a tak nebyly žádné nelegální aktivity odhaleny. Zdejší silná vnitrokmenová frakce vedená kapitánem Alexandrem Ivanovičem Dorskevskym patří jednoznačně k vládnoucí kastě. Jak jsme se již v minulosti přesvědčili je dostatečně seriosní a schopná k pevnému vedení kmenového svazku. Tak zvaní Jihomoravští teroristé byli zatlačeni a celé toto hnutí bylo zajištěno v pracovních táborech. Nadále tedy nehrozí nebezpečí jaderné elektrárně ani jižním městům.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Situace na území teritorií

Příspěvek od OneIceOne »

Severní kmeny

Hospodářské zdroje a vůdci nejsou zcela známé, Severní kmeny jsou ve válce se souměstím Praha.
V minulých letech byl znám orčí vojevůdce král Jartax, po jeho smrti upadly do vnitřních zmatků a bojů o moc. Stále častěji se objevují znamení, že moci mezi severními kmeny nabývají toxičtí šamani.

Severní kmeny jsou vlastně sociální skupiny uvedené do pohybu jakýmsi novým stěhováním národů. Definitivní příčiny příchodu takového množství lidí nelze s jistotou určit. Někteří vědci se domnívají že hlavními faktory jsou: odchod lidí ze zamořených území, částečné změny klimatických podmínek (pravděpodobně v závislosti s výbuchy nukleárních hlavic), a konečně řetězový efekt zabírání využitelného území a vytlačování původního obyvatelstva. Severní kmeny nemají územní hranice, oficiální státní, ani kmenové symboly. Bližší charakteristika severních kmenů je nejasná a jakékoliv uveřejněné informace jsou neoficiální.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Situace na území teritorií

Příspěvek od OneIceOne »

Vlčí Bratrstvo

Vlčí bratrstvo je poměrně specifická sociální skupina s přísnou vnitřní hierarchií a nepsanými zákony na bázi zvyků a rituálů.

V čele bratrstva je Vůdce smečky. V současnosti jím je Karel Černá Ocel držitel titulu mistra a 6 vlčích stop. Tento muž je též držitel mnoha trofejí z turnajů Krvavého Dómu. Vůdce smečky zasedá v radě starších a je hlavním velitelem ozbrojených sil bratrstva.

Rada starších se sestává ze čtyř nejzkušenějších a nejuznávanějších bojovníků bratrstva a z Vůdce smečky. Členové rady nesou titul Stařešinů smečky, což ovšem neznamená, že by se jednalo o věkem zesláblé starce. Členové rady zastupují bratrstvo ve věcech kmenové politiky, aktivně se účastní nejdůležitějších rituálů a často též zastávají funkce velitelů vlčích doupat.

Vlčí doupata jsou základní bojovou i společenskou vrstvou bratrstva. V takovémto doupěti žijí bojovníci stejného oddílu a jejich rodiny. Každé vlčí doupě obsahuje tedy bojovníky vlčího komanda a veškeré výrobce, opraváře, cvičitele zvířat či lékaře. Ostatní členové rodin, kteří nejsou členy bratrstva, zastávají níže postaveni a žijí v doupěti v závislosti na svých privilegovanějších příbuzných. Tito lidé se nepodílejí na bojových operacích, pokud se ovšem nejedná o obranu jejich vlastního území. Výjimku v tomto tvoří štěňata. Mladí čekatelé, kteří dosud nebyli zasvěceni a připravují se na zkoušku bojovníka. Tito mužové a ženy doprovází svůj oddíl komanda do bojových operací a dostávají často za úkol méně nebezpečné avšak únavnější a podřadnější práce, přičemž doufají, že se osvědčí a proslaví v boji.

Stáda ovcí. Takto členové bratrstva označují méněcenné obyvatele vesnic ve svém okolí. Bratrstvo drží ochrannou ruku nad těmito lidmi, ale o jejich blahobyt se stará jen ve velice omezené míře. Tito lidé jsou považováni za slabé a bezectné. Stáda bývají využívána zejména pro odvádění dávek potravin a placení daní. Ačkoli Vlčí bratrstvo svá stáda příliš neterorizuje, a uznává je jako nedílnou součást lidské rasy a svého zásobovacího řetězce, nenechává svým ovcím příliš prostoru pro osvobozenecká hnutí. Jakýkoli odpor, výraznější zbrojení či výcvik vlastních vojáků byl v minulosti tvrdě potřen.

Náboženství

Členové Vlčího bratrstva uznávají kult Hvězdného Vlka. Tato entita není vlčí modlou v pravém slova smyslu, je to spíše personifikovaný princip vesmíru a řádu světa. Vyznavači tohoto kultu považují svět za válečnou zónu, ve které se střetávají síly dobra a zla. Člověk hraje v této pomyslné partii šachů pozici pěšáka zmateně se protloukajícího životem. Lidé jsou předurčeni díky své duši k zatracení a příklonu na stranu zla či k povznesení své duše a svého těla na straně dobra. Celý svět je odrazem kosmického motivu chaosu a vzájemného boje těchto protikladů. Hvězdní vlci nepředstavují nic jiného než opačné principy neustále si rvoucí hrdla a drásající se svými pomyslnými drápy v nekonečném boji. Je zjevné, že v tomto náboženském proudu můžeme spatřit určité prvky Gnosticismu.

Naneštěstí tato personifikace vyšších principů je pro některé jen těžko pochopitelná. Tito lidé se tedy spokojují s tím, že uctívají hodného a zlého vlka. Dvě ohromná monstra nepředstavitelné velikosti, která žijí někde ve světě nad nebem. Vyznávají skutečně oba, neboť se, ačkoli se vžila představa, že spolu bojují černý a bílí vlk, nepodařilo dosud jednoznačně rozhodnout, který je který.

Bojovníci bratrstva věří, že cesta k vykoupení jejich duše vede skrze lidské ctnosti. Za ctnost považují dosažení dokonalosti člověka v duševní i tělesné rovině. Dle jejich názoru může dokonalosti člověk dosáhnout prostřednictvím umění, vynálezectví, sebeovládáním či prostřednictvím vlastní cti. Právě na tuto čtvrtou cestu se většina členů bratrstva zaměřuje. Jsou přesvědčeni, že pouze silní si mohou dovolit prokazovat čest či jednat čestně. Proto je slabými opovrhováno, ale též jsou do jisté míry litováni, neboť je zjevné, že kvůli své slabosti propadnou zatracení.

Vyznavači kultu věří, že vesmír nikdy neskončí, ale stejně tak se připravují na konec světa, při kterém všichni zemřou, a dojde k zúčtování. Pak budou jedni povoláni do řad ctnostných a druzí stanou v zástupech zatracenců. Vzniknou nové světy a lidé v podobě jakýchsi andělů a čertů budou zasahovat do jejich existence i nadále.
Pokud se během svého života nepodaří člověku dosáhnout ctnosti, není vše ztraceno, neboť se znovu narodí a dostane novou příležitost. Není však radno otálet, neboť je zjevné, že konec světa už klepe na dveře.

Rituály

Jsou nedílnou součástí života takovéhoto společenstva. Členové bratrstva věří, že svět je plný duchů, kteří na sebe mohou brát též podoby zvířat, lidí či strojů. Tito duchové jsou obvykle dobří či zlí, ale někdy je těžké rozhodnout, kteří jsou kteří. S ochranou proti zlým duchům, také souvisí velká část prováděných rituálů. Určitou důležitost mají také trofeje od poražených nepřátel, jichž si bojovník cení, či upomínkové předměty připomínající hrdinství či pomoc příteli, za cenu vlastního utrpení.

Nejpodstatnější jsou rituály související s postavením člověka ve smečce.

Jakmile je štěně připraveno k podstoupení zkoušky, rozhodnou stařešinové, o tom jak bude zkouška probíhat a kdy nastane její čas. Ačkoli některá štěňata absolvují zkoušku neplánovaně, tím, že provedou nějaký hrdinský skutek, většině se to nepoštěstí a jejich zkouška má specifický charakter. Někteří lidé mohou dostat za úkol vytvořit a zkonstruovat nějaký důmyslný mechanický systém či něco podobného nejčastější jsou zkoušky bojového charakteru. Při plánování zkoušky záleží nejen na výcviku a specializaci štěněte, ale též na vnitřní politice bratrstva a sympatiích jednotlivých stařešinů. Štěňata se zúčastní tajuplného rituálu plného zaříkávání a gest, na jejichž konci jsou vysláni z vlčího doupěte. Dokud se jim nepodaří splnit svůj úkol, nemohou se již vrátit a přestávají být součástí smečky. Jakmile svůj úkol splní a vrátí se, jsou zasvěceni při dalším obřadu, jenž je přístupný již jen bojovníkům a nakonec je jejich nové válečné jméno zapsáno jejich vlastní krví v jeskynní svatyni cti, kam je povolen přístup též jen zasvěceným. Od tohoto okamžiku jsou považováni za plnohodnotné bojovníky a honosí se i svým novým jménem.

Během výuky bojových technik či jejich raritních obdob cest za ctností u jedinců, jež nekráčí k vykoupení prostřednictvím dráhy bojovníka, je důležitý vztah mistra a žáka. Ti nejlepší v bratrstvu se stanou mitry a vedou své žáky při každodenním tvrdém tréninku, jež všichni válečníci podstupují. Někteří se ovšem díky svému talentu stanou časem natolik dobrými, že požadují osvětlit mystická tajemství vyšších stupňů Vlčí stezky.
Mistr se čas od času rozhodne předat některému ze svých žáků takováto tajemství. Stát se tímto vyvoleným jediným žákem, však není nic jednoduchého. Mistr obvykle přijme několik žáků. Například 2 nebo 3, jež se shromáždí k jakési rituální seanci. Zde jim nabídne cestu po vlčí stezce a sebe označí za jejich průvodce. Postupem času jim předává své znalosti. Nedrží je však neustále při sobě, jako je tomu u jiných žáků nižších úrovní, jejž nedosáhli takovéhoto postavení. Nechává je dokonce často celé měsíce bez jakéhokoli náznaku, že jsou dosud mezi privilegovanými studenty. Pokud se naskytne vhodná příležitost, nabídne jim možnost zhostit se nějakého úkolu, jímž, je všechny nebo jen některého z nich obdaří. Obecně se předpokládá, že pouze jeden z žáků na stezce bude úspěšný a nepozbude přízně svého mistra. Tento bojovník, se také může stát v budoucnu jeho nástupcem. Stále ovšem platí, že úspěšných žáků je více než nástupců, neboť někteří se pro dráhu mistra ve výsledku nehodí, nebo se toho ani nedožijí. Pokud žák zemře, mistr si vybere co nejrychleji nového, neboť nebezpečí přerušení linie předávaných umění je pro bratrstvo nebezpečné.

Žáci obvykle předpokládají, že je důležité při zkouškách uspět a proslavit se hrdinskými činy. Pouze mistři však vědí, jaká kritéria jsou pro ně opravdu důležitá. U některých může být to, co jsme zmínili výše pravdou, ale pro jiné je důležité, zda upřednostňuje bojovník svůj život nad ostatními, či je ochoten riskovat i kvůli bezcenným. Mnohdy je pro ně opravdu podstatné co vlastně volí bojovník za dobro a co považuje za zlé. Jakým způsobem přemýšlí a jedná. Kromě jednotlivých mistrů však nikdo opravdu neví jaká je správná odpověď. Možná to nevědí ani oni sami.

Ačkoli mezi žáky často panuje nevraživost, zabít některého jiného člena bratrstva je těžký zločin a není to považováno za správnou cestu jak, přesvědčit svého mistra o vlastní nadanosti.

Vlčí stopy… míru úspěšnosti bojovníka měří Vlčí stopy. Čerstvě zasvěcený bojovník má jen jednu či žádné stopy. Postupem času však může nabýt až 3 stop, jež mu za splnění zkoušek tréninkového charakteru mohou přiřknout stařešinové a bojovníci s větším množstvím stop. Více jak 3 stopy mohou získat pouze vybraní žáci provádění po stezce svým mistrem. Pakliže bojovník dosáhne nějaké pocty a je prostřednictvím rituálu přijat mezi ty, jenž dosáhli stejného či vyššího ohodnocení.

Bojovníci si nechávají stopy často tetovat na kůži či malovat na zbroj a stejně jako jiné trofeje je tak dávají na odiv svým druhům i nepřátelům.

Vojenství

Vlčí bratrstvo je zejména vojenská organizace. Ačkoli má území, jež považuje za vlastní teritorium a vystupuje politicky v rámci Jihočeské kmenové rady, zabývá se zejména pronajímání oddílů vlčího komanda, za peníze. Bratrstvo dbá o svou pověst, neboť si chce udržet patřičnou prestiž a konkurenceschopnost na trhu.
Základní jednotkou bratrstva je komando, které je soběstačné a skládá se ze specializovaných typů bojovníků, jež jsou cvičeni pro vzájemné doplňování se. Tyto oddíly mají obvykle od 5 do 20 členů. Někdy jsou ovšem nasazovány všechny oddíly najednou.

Vzhledem k trvale nedostatečné zásobě střeliva na kmenových územích se pouze někteří členové komanda soustředí na užívání střelných zbraní. Obvykle v takových případech používají těžší zbraně a fungují jako palebná opora týmu.

Dále mají své důležité postavení v komandu válečníci cvičení pro boj na krátkou vzdálenost a stopaři.
Vzhledem k často nepřehlednému terénu neudržovaných lokalit v okolí lidských sídlišť bratrstvo využívá rozličné bojové elektroniky v podobě sond, ale také cvičených vlků (všelijaké formy psů) či koní. Rozličné terénní stroje jsou ovšem užívány s nemenší oblibou než koně.

Navzdory image technické zaostalosti se pokouší Vlčí bratrstvo zásobovat své oddíly technologiemi a elektronikou na špičkové úrovni, neboť si navzdory tvrdé kázni a patřičné morálce cení životů svých bojovníků.
Komanda jsou vybavována a cvičena zejména za účelem lovu a eliminace nestvůr, k obraně osídlených enkláv během kmenových válek a k přepadům menších cílů. Často nejsou jedinou ozbrojenou silou na dané straně a díky své výstroji a výcviku hrají roli speciálních oddílů. V některých případech používají krátkodobě ovládnuté vojáky či členy stád za účelem krytí vlastních oddílů při náročnějších operacích.
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Situace na území teritorií

Příspěvek od DenGrasse »

OneIceOne píše:Severní kmeny

Hospodářské zdroje a vůdci nejsou zcela známé, Severní kmeny jsou ve válce se souměstím Praha.
Severní kmeny jsou vlastně sociální skupiny uvedené do pohybu jakýmsi novým stěhováním národů. Definitivní příčiny příchodu takového množství lidí nelze s jistotou určit. Někteří vědci se domnívají že hlavními faktory jsou: odchod lidí ze zamořených území, částečné změny klimatických podmínek (pravděpodobně v závislosti s výbuchy nukleárních hlavic), a konečně řetězový efekt zabírání využitelného území a vytlačování původního obyvatelstva. Severní kmeny nemají územní hranice, oficiální státní, ani kmenové symboly. Bližší charakteristika severních kmenů je nejasná a jakékoliv uveřejněné informace jsou neoficiální.
Dnešní studie dávají severní kmeny do souvislosti s tzv. Novoteutonskou migrací, která před dvaceti lety uvedla do pohybu kmeny Polabanů a Novolužičanů, které našly útočiště v tehdejším Českém království. Severní kmeny jsou podle těchto studií směsí Novoteutonů (a dalších kmenů, např. Novokimbrů a Novocherusků) s další migrační vlnou, tvořenou extrémnějšími mutantními formami, vyznávajícími toxické totemové duchy.

Po pádu Mělníka a smrti orčího krále Jartaxe válka v severních teritoriích prakticky ustala, odehrávají se pouze lokální boje. Armáda Souměstí ztratila v bojích mnoho mužů i žen a zotavuje se ze zasazených ran. Odborníci tvrdí, že v severních teritoriích nyní zuří mezikmenové konflikty s cílem získat dominanci nad ostatními uskupeními. Podle některých zpráv jsou nejsilnější skupinou šamani hmyzích totemů.
Odpovědět