Jak to vlastně bylo - historie Nové Prahy 205x

Moderátor: OneIceOne

Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Jak to vlastně bylo - historie Nové Praha 205x

Příspěvek od OneIceOne »

2053 – Dohoda rudého kamene (DRK)

K 1. lednu 2053 byla potvrzena mírová smlouva s několika kmenovými celky a souměstím Praha. V této dohodě uzavřelo souměstí Praha mírové svazky s Dětmi Země, Jihočeskou kmenovou radou, Sinorsko-Oravsko-Brněnské kmenovým uskupením a Jihomoravany. Severní nepřátelské kmeny nejsou v těchto smlouvách uvedeny. Následovaly další obchodní smlouvy, které navázali také korporace se zástupci kmenů.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Jak to vlastně bylo - historie Nové Praha 205x

Příspěvek od OneIceOne »

2053 - Válka v severních teritoriích

Druhá část nového stěhování národů postihla Prahu o několik let později. Deformované severní kmeny a nové zástupy uprchlíků zaplavily severní pohraničí souměstí Praha. Otevřela se druhá válečná kampaň se severními kmeny jednoduše označovaná, jako Válka v severních teritoriích.

Rada vytvořená jako hlavní řídící orgán společnosti si vyžádala určitý počet zaměstnanců a technologických či finančních prostředků od jednotlivých korporací. Dále vybudovala novou rovněž velice nákladnou armádu. V průběhu vleklého konfliktu provázeného četnými magickými útoky ze strany severních kmenů došlo ke ztrátě mělnické enklávy (rozsáhlého průmyslového komplexu Rady). Za pohnutých okolností byla však časem severní válečná zóna stabilizována a mělnická enkláva znovu v držení civilizace vylepšena na supermoderní technologický sektor (své podíly zde nyní vlastní i korporace čímž citelně oslabily pozici Rady na domácím trhu). Za největšího vlastníka v tomto sektoru je dokonce považována nová společnost Kyberspace W. A. W., která vznikla za nevyjasněných okolností.

Zlomení aliance severních kmenů v čele s dominantní postavou orčího krále Jartaxe, byl počátek klidu v severní válečné zóně.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Jak to vlastně bylo - historie Nové Praha 205x

Příspěvek od OneIceOne »

2054 - Odtržení Plzně

Plzeň ovšem během exponovanosti vojsk souměstí na severu zachvátily silné nepokoje. Demonstrace záhy přerostly v ozbrojený boj v ulicích města. Zdejší extrémisté z politklubu Nachtmachen požadující kromě jiného plnou nezávislost na Praze nakonec zvítězili. Vyhlásily samostatnost a přerušily diplomatické vztahy s Prahou i jí ovládanými městy. Není pochyb, že současná plzeňská vláda je pouhou loutkou v rukou silných zahraničních organizací či států z území bývalého Německa. Neonacistické sklony současné vůdčí frakce, tak nenechávají příliš radostné vyhlídky do budoucnosti.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Jak to vlastně bylo - historie Nové Praha 205x

Příspěvek od OneIceOne »

2054 – Povstání v Praze

Za nekončící tuhé zimy, kdy venkovní teploty dosahovaly kolem mínus 25ºC, začaly vypadávat dodávky plynu a elektrické energie. Obyvatelé Prahy začali hladovět a nespokojeni se začali shromažďovat v ulicích města. Do města byly rozmístěny vojenské jednoty Rady, aby potlačily případné nepokoje a demonstrace. Několik korporačních zón bylo uzavřeno pro veřejnost. Vzrůstající nevraživost davů zapříčinila několik incidentů.

Nepodložené informace hovoří o tom, že se v tuto dobu mělo dojít k vyhrocení sporu o moc uvnitř vedení Rady. Pokus o převzetí moci měla iniciovat určitá složka vojenských důstojníků, kteří byli tajně podporováni korporacemi. Mnoho informací bylo cenzurováno.

Situace eskalovala o několik dní později, kdy došlo k ozbrojenému střetu Rady s blíže neidentifikovanou ozbrojenou silou. Undergroundový deník uvedl, že se střetl větší počet ozbrojených civilistů a lehké techniky s vojáky a tanky Rady. Místo střetu nebylo specifikováno. Je známo jen to, že na místo byly jednotky Rady splaveny po Vltavě. Po tomto zásahu byly obnoveny dodávky plynu a elektrické energie. Situace se začala vracet do starých kolejí.

Po pár dnech proběhla cenzurovanými medii zpráva, o několika popravených vzbouřencích, kteří údajně iniciovali povstání vůči Radě. Polemizuje se o vlivu odtržené Plzně a korporace Škoda, které má hlavní enklávu právě v Plzni.
Uživatelský avatar
OneIceOne
Praefectus Castrorum
Příspěvky: 690
Registrován: 10. 1. 2009 8.20

Re: Jak to vlastně bylo - historie Nové Praha 205x

Příspěvek od OneIceOne »

2055 - Příchod hmyzích duchů

V červenci roku 2055 se objevila nová hrozba. Ve městě byly nejprve hlášeny podivné úkazy spojené s nárůstem různých druhů hmyzu. Ve městě bylo nalezeno extrémní množství vosích hnízd, v parcích se začalo objevovat nadměrné množství pavučin a v kanalizaci se rozmnožily neznámé druhy parabrouků.

Následně bylo nahlášeno několik incidentů, kdy byli zabiti tři profesionální lovci paradruhů. V matrixovém portálu společnosti MERC se objevilo varování pro oblasti Zakázaných zón. Dle varování zde byly spatřeny velké pavoučí formy. V tu dobu se také zvýšil zájem jak o pouliční, tak profesionální exorcisty. ČTKsP informovala o případech, kdy byly bytové jednotky nižších životních úrovní zamořeny hmyzem. Zkoumání prokázalo spojitost s přítomností hmyzích duchů. Ve slamech okolo města došlo dokonce k případům, kdy hejna a oblaka hmyzu zaútočila na jejich obyvatele. Vzhledem k chybějícím statistikám není možné přesně říci, kolik lidí ve slamech zemřelo. Undergroudový deník však hovoří o několika desítkách lidí, kteří byli doslova sežráni zaživa hejnem hmyzu.

O vážnosti situace také hovoří fakt, že do vyšetřování byla povolána Daniela Valentová. Toto žena je armádní specialistkou a absolventkou Magické akademie, které byl před několika lety přidělen titul Pouličního soudce. Do společnosti začaly prosakovat informace ohledně Severních kmenů, které měly stát za výskytem hmyzích duchů ve městě.

Na začátku srpna se duchové projevili v plné síle. Prahu zalila silná mlha. Nad Prahou se vytvořil velký vír, který obsahoval velké množství těchto bytostí. Tento obrovský úkaz rituálního čarodějnictví nebyly schopny síly Prahy zneškodnit. Byl vyhlášen zákaz vycházení a do Prahy byly vyslány síly Rady. Dalším problémem byly množící se otravy z vody. Pitné zdroje Prahy někdo cíleně otrávil a otrava dokázala projít i přes standardní filtrační systémy. V bezpečí byly jen dobře chráněné enklávy. Odpoledne toho dne se z Vltavy a kanalizačních sítě začaly, hrnou nejrůznější mutantní formy života. K vidění byli pavouci a brouci dosahující velikosti 4 metrů. Různé hybridy žijící pod vodou a obrovské množství malých tvorů, kteří připomínali trpaslíky. Tyto formy překvapivě nezaútočili na obyvatelstvo, ale na vytyčené cíle. Těžká technika se dostala do bojů s těmito formami života. O několik minut později se z víru nad městem vynořila silueta draka, která byla pronásledována dvěma letouny Rady. Černý drak byl k vidění pouze několik sekund. Po hodině bylo po všem. Po ulicích se válelo velké množství zabitých mutantních forem a několik desítek zničených vozidel. Zbytek mutantních forem se stáhl zpět pod hladinu řeky a do kanalizační sítě.

Co bylo cílem tohoto nenadálého útoku, nebylo vládnoucí juntou nikdy zveřejněno. Informace z undergroundu hovoří o zavraždění dvojníka generála Kynského. Od této doby se v nejrůznějších zákoutích Prahy usídlily mutantní formy života. Polemizuje se, že ve Vltavě žije obrovský mutant ovládající mocnou vrozenou magii. Neprokázalo se, že by nějak ohrožoval obyvatelé Prahy, ale také se ho nepodařilo vypátrat ani moderní technikou. Lidé ho začali nazývat Vodníkem. Média přinesla zprávu o vzniku tzv. Vodnické sekty, kdy se několik bezdomovců prohlásilo za mluvčí Vodníka. Na nový rok 2056 několik z nich naskákalo rituálně do ledové Vltavy. Bohužel nedošlo ke kontaktu s vodníkem a skupina ve vodě umrzla. Pozdější vyšetřování prokázalo, že šlo o jedince závislé na simsensové hře Der Wassermann korporace Barrandov Dreams. Ten případ poukazuje na nebezpečnost simsensových her a virtuální reality.
Odpovědět