kampaň Tiessen I.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Scénu oživuje malíř Petr, obuvníkův syn s násilnickými sklony. V hospodě 'Na Paloučku', která krátce nato lehla popelem zabije mladého šlechtice Turana z Asory, který zde nakupuje chaosit od překupníka. Poté jsou takřk všihni, kdo včas neuprchnou, zatčeni stráží a Petr u soudu přijde o svůj meč a pancíř.

"Petře, obuvníkův synu! Jsi známý rváč a výtržník!
Zaplatíš 200 stříbrných jako pokutu!"
"Ale já nemám 200 stříbrných!"
"Ne,Tak se zabavuje meč a pancíř a prodá se na tržišti..."
"Soudce je bukviceeee!!!! Pusťte mně!!! Aaaa..."

Jakýsi hysterický přihlížející oznámí, že hostinec zapálili ohniví koně. Ani po domluvě Templářů toho nenechá a tak je upálen.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Kai se rozhodne proniknout do temného kultu a tak se vetře na jeden z jeho večírků. Přitom se setká se Zoraimou a Aileen, ale přádně se zfetuje a musí vyhledat pomoc u dr. Krafta.

"Nešňupejte ten chaosit, nešňupejte ten chaosit! Říkámto pořád!"
"Ale oni to nešňupali. Z kanálu vylezl krysodlak a dechnul to na ně."
"Krysodlak??? Za co platím daně????"

Pírko, který se vloupává do střechy, je zajat a později zase propuštěn, je však nějak očarován.

Průběžně probíhaj bitvy s krysodlaky a strážemi, které redukují počty dobrodruhů.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Do města doráží kontingent císařského vojska s několika důstojníky. Také se poprvé objevuje záhadný kupec Johann Besfon, zjevně bohatý.
Vypuká první Walseggova aféra; adjutant Walsegg, pobočník generála von Pfalzburg, zabíjí v souboji soudce Dickoffa. Město vře zprávami, že to ve skutečnosti byla objednaná vražda.

Zároveň dochází k válce mezi rody Trittau a Schellert o eiderské dědictví. Během něj je žoldáky Bratrstva meče zmasakrována vesnice Segeberg.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Vypuká druhá Walseggova aféra. Během divoké jízdy kočárem po městě vypadle z Walseggova kočáru baron Schellert, překvapivě úplně mrtvý. A těsně předtím, překvapivě, sepsal závěť, v níž odkázal všechno své jmění právě Walseggovi. Jelikož císařské vojsko není ve městě (odtáhlo urovnávat spor mezi barony a vyhnat žoldáky z Bratrstva meče), je Walsegg souzen městskou radou a z rozkazu radního Besfona (to je kariéra, co?) odsouzen k smrti a ihned popraven. Generál von Pfalzburg je rozzuřen, ale podaří se ho podplatit; trvá však na tom, že mu musí být vydán Besfon, aby ho mohl ztrestat. Besfon však beze stopy mizí.

Existuje jisté podezření, že Walsegg byl přívrženec temného kultu.

Pokračují boje mezi Ardanem a Kargem o ovládnutí podsvětí.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Pravděpodobně někdy tady dochází ve městě k bouřím, kdy gangy zločinců bojují zcela otevřeně na ulicích. Proti nim je vysláno vojsko, zejména Templáři, kteří za sebou zanechají několik stovek mrtvých, zdaleka ne vždy jen zločinců.

Stane se tak poté, co je na náměstí zabit nějaký nešťastník, vyhlašující svou kandidaturu na místo purkmistra.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Do města přijíždí, jako každý rok na slavnosti, vévoda Monheimský s doprovodem. Kvůli němu je málem umučen k smrti hladem pan Žabák, kterého omylem vyhodí z hostince.

"Přijíždí vévoda! Všechno ven!"
"Všechny jsme vyhodili, jak jste přikázal, pane."
"Výborně! A.. kde.. kde je pan Žabák?"
"Vyhodili jsme ho taky, pane. A protože nechtěl jít, Gerd mu eště nakopal prdel."
"Nee! Proboha! Takový zákazník! Hned ho přineste zpátky!"

Ve vévodově doprovodu je i podkomoří Baerson, vzdálený bratranec učence. Má na starosti spor o einhornské dědictví a tak vyzve všechny, kdož mají nějaké nároky, aby je předložili vévodovi (tedy jemu) k posouzení.

Postavy se jmou shánět po městě dluhopisy, které pak výhodně prodají trpasličímu lichváři Thundersledgeovi. Ten předstoupí před podkomořího, jsa vybaven silnými argumenty, shledá však, že není vítán. Baerson prohlásí všechny směnky za falešné (ukáže se, že Melanthy ml. majetek několikrát prodlužil a jednou nemovitostí zajistil několik směnek) a nařídí trpaslíka popravit jakožto padělatele.

"Vaše Jasnosti, nemůžete ho dát oběsit."
"Ne???"
"Vévoda nemá ve městě hrdelní právo."
"Tak ho odvezte za město a tam ho oběste..."
"Milost!"
"Jaká milost! Máš peníze, skřete?"
"Ano, tady! Tisíc zlatých!"
"Tak proč to neřekneš hned? Dej sem těch tisíc zlatých a teď ho vykopněte."

Postavy mezitím využijí spřízněnosti mezi učencem a Baersonem, odhalí, kde skrývá pozemkovou knihu a zapíší do ní Friedricha von Friedhof jakožto Melanthyrova levobočka. Následně je hospoda, v níž se skrývají, obklíčena vévodovými vrahy.

"Jdi se podívat ve, jestli tam už nejsou vrahové."
"Jaký vrahové?"
Vychází na dvůr.
"Vrahové!"

V následné debatě nad nabídlou Baersona (má dost peněz):

"Podívej, Friedrichu, opravdu chceš úplně prodlužené panství, které ti hned zase seberou?"
"Janě! Chci JAKÝKOLIV panství!!!"

Nakonec však postavy přijmou nabídku finančního vyrovnání a Friedrich se svých nároků vzdá. Baron Baerson se tak může stát vicehrabětem z Einhornu.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Pírko právě vylupuje jakýsi dům, když zjistí, že jsou v něm na návštěvě Sharen a Venk a právě "kupují" od místního pána jakýsi dvorec jižně od města. Jedná se o dvorec Felsenheim.

Ve městě vrcholí proces s převorem Beowulfem. Swan von Stensson propašuje Zoraimu na zasedání, kde se ta pokusí očarovat drapíra Arnulfa, ale je odhalena. V nastalé vřavě se Swan pokusí Zoraimu bránit a je zabit zasvěcenci šedého meče, ale Zoraima sama uprchne. Beowulf je osvobozen.

Postav jsou kontaktovány Besfonem, který se ukrývá ve stokách a je jim nabídnuto 1000 zlatých, když osvobodí kupce Cahna, kterého temný kult drží ve dvorci Felsenheim. Toho se úspěšně zhostí, Tranés je sice přizabit Venkem, ale Venk je přizabit bleskem a prchá a postavy s kočárem, kde je spoutaný Cahn, uprchnou poté, co bránu pevnosti zboří gigantický elementál. Ten rovněž zašlápne mága Sharena.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Poslední akt je hledání Otto Hangera ve stokách; podaří se jim ho odhalit, ale Otto je zabit někým dalším.
Kupec Cahn je vítán ve městě a stává se purkmistrem.

Zoraima se zbytkem věrných prchá pryč. Krátce poté, co jej Sharen a Venk opustili, je Ardan vlákán Kargem do léčky, kde ho najatý gladiátor zavraždí:

"Nevim jak kdo, ale já jsem tady kvůli boji."

Tím končí boj o podsvětí i purkmistrovské křeslo a vliv temného kultu na Tiessen je u konce. O dozvuk se postarají dobrodruzi. Kargovy síly totiž obklíčily přístav, kde se brání v regulérní bitvě Bezuchý Lars jako Ardanův nástupce.

"Jó, bejvaly časy, kdy padnul Lothar a Ardan s Kargem bojovali o moc nad městem. Pak Ardan padnul a vzal to po něm Bezuchej Lars. A když už mu moc vzduchu nezbejvalo, přišli za nim ty dva, takovej malej zmrd, Pírko mu řikali a ta malá holka. Že prej ho vyvedou pryč z města podzemníma kanálama. Řikal jsem mu, že je to past, ale Lars se jenom smál. Vzal sebou šest chlapů, každej zabiják na slovo vzatej. Sešli do kanálů a těch sedum už nikdy nikdo neviděl. Jenom ten zmrd a ta holka si druhej den přišli ke Kargovi pro svou krvavou vodměnu..."

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Tiessen

Příspěvek od DenGrasse »

Laskavý sluneční mág, který je přivolán k prohlídce Cahnova domu v rámci jeho očištění od temného kultu, neomylně pozná, že socha muže s palicí je ve skutečnosti zakletý nešťastník. Nechá jej odnést do chrámu a za přítomnosti vznešeného panstva z ubožáka sejme kletbu.
Bohužel si přitom stoupne před něj. Rána, kdysi dávno určená jedné zombii, dopadne plnou silou.
Muž s palicí zaváhá jen chvilku. Přelétne pohledem zakrvácené torzo kněze s hlavou zaraženou kdesi v kyčlích a ohromený dav, nelení a prchne hbitě z chrámu.

GAME OVER

Odpovědět