Organizace v Argovii a Élidě

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Essiré

je název pro tajnou policii ardahanského císaře. Její pozice, v hlavním městě velmi silná, je v jiných částech říše omezována místními poměry.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Spada

je obdobná organizace v Argovii; její struktura však byla v občanské válce prakticky zničena a pracně budované sítě informátorů jsou tytam.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Stín

je nesmírně vlivnou skupinou v élejském podsvětí. Jeho činnost je tak rozsáhlá, že existují dohady o jeho úzkém propojení s císařskou tajnou policií Essiré, jejíž funkci místy supluje. Hlavní náplní činnosti Stínu je zvědná činnost a hromadění informací. Podle nejstřízlivějších odhadů stojí v pozadí Stínu vysocí činitelé v Ardahanu, patrně držitelé zemských úřadů, kteří chtějí mít vlastní aparát, nezávislý na císařském dvoře.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Electronus

je alchymistickou skupinou, zkoumající tajemství proměn hmoty. Její členové neustále pátrají po polymorphyu a chaositu, které usnadňují přeměnu. Z tohoto důvodu je Electronus zapovězenou skupinou, proti jejíž činnosti vydal roku 1109 a.l. císař Gordianus zvláštní edikt. Po popravách několika odhalených členů se Electronus stáhl do podzemí a jeho členové založili četné laboratoře na odlehlých místech. Zabývají se také výrobou a aplikacemi expanzivních esencí (alchymware), aby získali prostředky k výzkumu a obživě.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Bratrstvo Černé růže

je tajnou alchymistickou skupinou, pobočkou Electronu v Leiwenském knížectví. Neustávající boj s Hierofanty Steighkelu však z Bratrstva učinil daleko lépe organizovanou a obranyschopnou skupinu mágů a alchymistů, jejímž prioritním zájmem je výroba alchymických essencí, stejně jako u Electronu, s nímž Bratrstvo často obchoduje. Bratrstvo má vlastní kultury černých leiwenských růží, které jsou jeho hlavním obchodním artiklem. Disponuje však i vlastními ozbrojenci v mnohem širší míře než Electronus.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Sféra

je tajnou organizací, jednou z těch, které mají tichou podporu císařského dvora. Je to podskupina Slunečního kultu, zaměřená na boj proti rozmáhajícím se kultům Chaosu, mutantům, kacířům a čarodějnicím. V mnoha místech Élidy existují organizace podobného ražení. Členy Sféry jsou někteří inkvizitoři, Clertusovi soudci, ale i prostí lidé nebo někdy pochybné existence, všechny ale sdružuje společný cíl.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Zrcadlový kruh

je utajený kouzelnický řád, sdružující mistry časoprostorové a iluzní magie. Tvrdí se, že Zrcadlovci se naučili používat dovednost prostorové regrese, čili otvírat brány do míst mimo tento prostor, nebo dokonce do míst, která se utvářejí teprve otevřením brány a předtím neexistovala. Několik zasvěcených vyslovilo dohad, že by se mohlo jednat o alternativu proslulé Origenovy čarovné zahrady, jejíž lokalizace je dodnes neznáma, ačkoli nám proslulý arcimág zanechal velmi přesný popis. Kruh vznikl patrně v Lagery, proslulém svou výrobou zrcadel a tragolit, modrý křišťál těžený na úpatí hor Tahadart a používaný v zrcadlářství, hraje prý v magii Kruhu významnou roli. Veškeré pokusy oficiálních i ostatních magicky činných skupin dobrat se tajemství Kruhu skončily neúspěšně.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Ruka

je tajná nekroalchymická organizace, kvetoucí hlavně na jihu Argovie. Její členové bádají v oblasti vývoje homunkulů a klonování částí lidských těl v zájmu nahrazení ztracených končetin a orgánů. Nad Rukou je vyhlášena královská i říšská Klatba a její členové jsou vystaveni nemilosrdnému pronásledování. Organizace snad čerpá znalosti starých xarských mistrů a má kontakty s dissignackými nekromanty.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Borduviánské bratrstvo

Tato tajuplná organizace vznikla v nedávné době v Élidě, patrně přímo v Ardahanu. Jak naznačuje její zlověstný název, není to spolek ochránců sirotků. V pozadí organizace stojí patrně vlivní šlechtici či mágové, jejichž prsty sahají až na císařský dvůr. Spolek sdružuje kouzelníky a méně charakterní dobrodruhy všech kast. Jeho prioritním cílem je získávání magických artefaktů a boj proti Palladiu, v poslední době byly však struktury organizace několikrát použity pro nátlakové jednání v rámci politiky. Pro Borduviány snad pracuje i bývalý císařský agent Nazer Virless. Essiré v současnosti horečně pracuje na rozkrytí mocenských struktur bratrstva, ale prozatím bezvýsledně. Prsty bratrstva se zatím zvolna roztahují i do dalších míst – Vindana Portu, Sarthe, Meranienu či Lagery.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Proroci Temného Slunce

jsou skupinou stoupenců Starého boha Wolpeka, působící v Argovii a Élidě. Jsou to čarodějové noci a temnoty a hlavní náplní jejich činnosti je předpovídání příchodu Temného slunce, rozuměj zatmění, kdy má jejich moc dostoupit vrcholu. Ideovou základnou Proroků je ostrov Manx, kde leží Wolpekův hlavní chrám ve východních zemích a také ponurý labyrint v thévengondském Xyhtropacu.

Odpovědět