Organizace v Argovii a Élidě

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Železný kruh

je obchodní organizací, působící v Argovii a Élidě. Její sídlo je ve Vindana Portu, kde také vznikla. Založil ji roku 1091 a.l. senátorský patricij Sergio di Gillo jako obchodní gildu zaměřující se na kovy a kovové výrobky. Postavení rodiny Gillo tím velmi zmohutnělo, takže se začala výrazněji prosazovat i ve správním aparátu města. Po Sergiově smrti roku 1134 a.l. nedokázali jeho potomci udržet vládu nad rychle expandujícím obchodním impériem a podílníky Železného kruhu se stalo několik dalších rodin, zejména Philliberti, Jacquetti a Colperti. Emilio Jacquetti roku 1156 a.l. rozšířil působnost Klanu na drahé kovy a kameny včetně exkluzivních materiálů. Angažoval také půl tuctu alchymistů a nějaké trpaslíky a Železný kruh začal dovážet a produkovat neobvyklé materiály. V současnosti je společnost vlastníkem celé řady dolů na pevnině i v zámoří, drží četné těžební licence a obchoduje v tak vzdálených místech, jako je dasselský Windsheim a Sterndahl. Zároveň vlastní kovářské a alchymistické dílny, v nichž probíhá úprava některých kovů či kamenů. V samotném Vindana Portu má gilda sklady, doky a laboratoř v gildovním domě. Železný kruh je nejrychleji se rozvíjející společnost posledních let, snad díky válkám zuřícím v nedávné době na argovijském území. S obratem vyšším než 2% obratu města (cca 1 600 000 tolarů ročně) se řadí k jedenácti obchodním gigantům Vindana Portu.

Mimo obchodních aktivit má však Železný kruh i druhou tvář. Organizace má dlouhou tradici alchymie a kouzelnictví a uvnitř gildy existuje elitní skupina složená z mágů. Fámy samozřejmě často obviňují Kruh z nelegálních aktivit, nicméně pravdou je, že kouzelnické společenstvo zastupující zájmy organizace bývá často zapleteno do různých nevyjasněných případů; vesměs se však jedná o výskyt drahých kovů.
Gilda má palác ve vindanaportské čtvrti Deira.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Sluneční legie

je elitní jednotkou císařských vojsk, praetoriány Ardahanu. Dělí se na pěší a jízdní část, kterým velí gardoví prefekti. Vybranou součástí legie jsou Zlatá korouhev, která tvoří císařův jízdní doprovod a Bílí draci, císařská osobní stráž. Velitelé legie jsou významnou součástí vysoké politiky a dvorního života v Ardahanu.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Kruh černého netopýra

je tajuplná organizace v hlavním městě Argovie Darioritu. Tvrdí se, že jejími členy jsou přední dvořané a někteří mágové, jisté je však jen to, že jeho vliv je obrovský. Jedinou známou skutečností je, že Kruh je vnitřní skupinou Bratrstva černého netopýra, jednoho z nejsilnějších zločineckých gangů v darioritském podsvětí. Šéfem Bratrstva je tajemný muž obecně zvaný Zahalená tvář, o němž se šušká, že je to kdosi z vyšší společnosti.
Pouliční a podsvětní gangy stejného jména působí i v jiných argovijských městech a dokonce i ve Vindana Portu.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Vlčí kohorty

jsou pozůstatkem dřívějších císařských stráží z časů před nástupem slunečních kultů. Postupem času se jejich hlavní náplní stal boj proti zločinu, zejména pak potírání banditských tlup. S úpadkem Vlčího kultu v Élidě poklesla jejich prestiž a ztratily své privilegované postavení. Nicméně prokázaly svou životnost a se ztrátou prestiže šla ruku v ruce ztráta kontrolovatelnosti příslušníků kohort. Ti se nezřídka dopouštěli té samé trestné činnosti, kterou měli dříve potírat a tak bylo několik kohort rozehnáno vojskem, řada jejich příslušníků pak popravena. Poté přešly zbylé skupiny do ilegality a existují i nadále, přičemž jejich existence má polomystický charakter s výraznými sektářskými projevy. V některých oblastech získaly místní kohorty zcela dominantní postavení v podsvětí, nebo i ve vztahu k oficiální správě. Templáři Šedého vlka, Bratrstvo Bílého tesáku a další legální organizace Farchgrindova kultu jsou proti Vlčím kohortám obzvláště zaujaté.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Ulwofovy děti

je lidový název pro tajemné a hrozivé bytosti vyskytující se v lesích Élidy. Jedná se o vlkodlaky, kteří na sebe mohou brát jak vlčí, tak lidskou podobu. Tvrdí se, že jsou potomky Farchgrindova pomocníka Ulwofa, který plodil děti s lidskými ženami. Druhá verze je příběh Ulwofa, dávného hrdiny tragické báje Paní vlků, kterého vládkyně vlků Gerzin proklela poté, co zradil její lásku, takže místo dětí plodil vlčí mláďata, z nichž tento lid povstal. Děti jsou mezi lidmi na venkově velmi obávány a jsou jim často přinášeny úlitby; v některých krajích jsou přímo objektem uctívání. Ulwofovy děti jsou v centru zájmu Vlčích kohort jako nejvyšší dosažitelná forma existence a v opačném gardu jsou pronásledovány templáři a hraničáři.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Rudé nože

jsou magicky svázaným bratrstvem, pravděpodobně spojeným mystickou silou jakéhosi pradávného angadhského artefaktu. Jedná se o nátlakovou skupinu z okolí ivernského markraběte, vešlou ve známost roku 1175 a.l., kdy byla argovijským králem potlačena nezávislost Ivernessu. Rudé nože prý měly rozhodující podíl na neobjasněném úmrtí markraběte Lengiola, sveřepě hájícím samostatnost marky, a jeho nahrazením corvionovcem Albinem, vzdáleným bratrancem vychovaným u darioritského dvora, stejně jako na předcházejícím zmizení Lengiolova syna Stilliona. Nedávno se angažovaly v občanské válce v Argovii v letech 1218 - 1220 a.l., kdy podporovaly salfiorovského pretendenta trůnu Dagbreta Silného, spřízněného s ivernským markrabským rodem, proti pozdějšímu vítězi Tarquidovi z rodu Duiliovců. Síla jejich současného postavení není po porážce Salfiorů v občanské válce zjevná.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Spuriánští černí mstitelé

jsou legendami opředení zabijáci, údajně trénovaní vysokými zasvěcenci Pána Smrti Threlwena. Jejich spolek je v Argovii i Élidě zakázán a pronásledován, nicméně existuje (především na jihu Argovie, v Leiwenu a Ivernessu) v utajených podzemních svatyních a doupatech. Tvrdí se, že oběť, jíž se vydají po stopě Spuriáni, je již prakticky mrtvá. Jakkoli původní smysl bratrstva byl patrně jiný, jak je ostatně patrno z názvu, dnes se jedná o elitní klub nájemných vrahů.

Spuriáni se od jiných nájemných vrahů liší tím, že jsou náboženskými fanatiky a tvoří uzavřenou sektu, uctívající poloboha Degrose Zabijáka. Obvykle obývají rozsáhlá podzemní sídla obsahující i svatyni a mnoho jejich obřadů má mystický charakter.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Sicca

je v Élidě tím, čím jsou Spuriánští černí mstitelé na jihu. Jaké jsou kořeny této veletajné organizace nájemných vrahů se neví, stejně jako jestli je napojena na Spuriány. Její členové však musí mít velmi dobrou zpravodajskou síť, neboť se dokáží zcela znenadání objevovat a nabídnout své služby tam, kde je jich potřeba.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Soud Svaté fémy

je ilegální instituce výkonu práva, které nelze vymoci legálním způsobem. V dobách vlády Vlčího kultu se jednalo o oficiální, byť tajnou instituci, proti jejímuž rozsudku, který byl oběti vždy doručen předem, nebylo odvolání. Dnes jsou fémové soudy spíše nástrojem soukromých zájmových skupin, užívaným nejen Vlčími kohortami, ale i legálními institucemi Vlčího kultu, ovšem bez podpory císařského práva.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Démantový Trůn

je polooficiální skupina mágů z Ardahanu, s úzkými vztahy k císařskému dvoru. V oblasti kouzel a magie jsou členové Trůnu jakýmisi neoficiálními vykonavateli císařské vůle, byť i činnost Trůnu je ovlivňována zájmy jednotlivců či skupin. Démantový trůn je císařovou pravou rukou ve věcech spojených s magií a má na starosti i ochranu jeho osoby.

Odpovědět