Organizace v Argovii a Élidě

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Hierofanti Steighkelu

jsou magickou obchodní gildou, která provádí průzkum starých xarských sídlišť v Argovii a obchoduje s nálezy a artefakty. Gilda byla založena po podpisu Sarthských kompaktát jako protiváha Palladia skupinou kupců v čele s Astinem Koegsperem a vzápětí (za nemalý úplatek) schválena králem Glabrionem Wittigem roku 1192 a.l. jako oficiální orgán královského trůnu, nicméně se během let rozrostla v svébytnou organizaci s vlastními zájmy. Za podporu duiliovce Tarquida v občanské válce proti rozsáhlým salfiorovským zájmům byl roku 1220 a.l. Hierofantům udělen Nabývací glejt, jímž přešla kontrola gildy plně do jejích vlastních rukou.

Gilda dosahuje značného bohatství a moci a ve válce již představovala velkou sílu a neznámého hráče na šachovnici. Její současné postavení budí značný respekt, má dokonce i vlastní hrdelní pravomoc.
V čele gildy je orgán nazývaný Tajná rada, v němž zasedá sedm hierarchů, volených velkým konkláve podílníků. To je však svoláváno stále méně a méně a během válečných let se ani jednou nesešlo. Tajná rada si tak přisvojuje stále větší díl moci.

Správa gildy je členěna do sedmi balejí, v jejichž čele stojí protektoři, dosazovaní Tajnou radou.

(Více o Hierofantech se lze dočíst v knihách).

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Palladium

je elitní rytířskomagický řád, jehož sídla jsou udržována v tajnosti, vyjma hlavní pevnosti, která je součástí rozsáhlého komplexu císařského plaáce v Ardahanu. Řád založili roku 1114 a.l. syn císaře Gordiana princ Palladius a arcimág Thilbone z Leoracu. Náplní jeho činnosti je kontrola pohybu magických artefaktů a výskytu chaositu a také pomoc císařským vojskům při boji proti magicky činným zločineckým skupinám. Rytíři Palladia jsou obzvláště dobře vytrénovaní válečníci, rekrutovaní ze šlechtických vrstev. Poslové Palladia jsou naopak mágové všech společenských tříd, kteří se dokázali prosadit mezi členy této elitní organizace. Smlouvou z roku 1189 a.l. (viz. Sarthská kompaktáta) byla činnost řádu umožněna i na území Argovie; nicméně aby čelil ambicím řádu, založil král Glabrio Wittigus několik let poté gildu Hierofantů Steighkelu.

Palladium je mezi mágy velice neoblíbeno, zejména pro úpornou snahu eliminovat některé z nejvzácnějších artefaktů, které se na trhu vyskytují. Mnoho takových je už pohřbeno v trezorech Palladia. Řád, přestože úzce spolupracuje se slunečními mágy a kněžími, je výkonnou rukou císařského trůnu.

Slovo 'paladin' se původně vztahovalo pouze na rytíře tohoto řádu.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Sokolí jezdci

jsou původně žoldnéřskou skupinou exponující se na jihu Argovie, posléze však natrvalo získanou do žoldu leiwenského knížete. Dnes tvoří většinu ozbrojené síly Leiwenu. Sokolí jezdci jsou obávanou bojovou silou, což naposledy prokázali ve střetu s vojsky renegáta Sicheria Mestereta pod hradbami Lignitia.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Bratrstvo meče

je nejznámější élejskou žoldnéřskou gildou, nicméně jeho pověst je velmi pošramocená. Proslulo totiž účastí v mnoha špinavostech, neváhá verbovat bývalé lupiče a vezme práci od kohokoliv. Oficiálně sice nebyl vydán výnos o jeho zákazu, ale obecně se na Bratrstvo pohlíží jako na polozločineckou organizaci. Ať se v říších strhne jakákoli podezřelá záležitost, existuje vysoká pravděpodobnost, že v tom žoldáci Bratrstva meče mají prsty.

Nejznámějším z kapitánů Bratrstva na v Nordherei je seveřan Bragi zvaný Vlk.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Toruňští harcovníci

jsou žoldnéřským cechem s velmi dobrou pověstí. Své zakázky si pečlivě vybírají a nepouštějí se do pochybných operací. To je možné zejména díky dlouhodobé vazbě na Torunijskou kupeckou gildu, která využívá jejich služeb stejně často jako Cech svobodných kupců z Vindana Portu.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Hromové kladivo

je žoldnéřskou gildou založenou hartesbergskými trpaslíky. Působí hlavně v Reimském markrabství, ale i ve Flegře a v Élidě. Má pobočky v několika městech na pobřeží Marazionu, zejména ve Vindana Portu.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Zlatá lóže

je váženou organizací élejských léčitelů, stále pátrající po nových možnostech magického léčení poranění a nakažlivých nemocí. Svou oblibu a císařskou vděčnost si vydobila utišením rudého moru v Ardahanu roku 1183 a.l., kdy byla během jediného týdne potlačena čerstvá epidemie se ztrátou pouhých čtyřiceti dvou mrtvých. Členové lóže jsou obecně respektováni a váženi, často vykonávají vlastní lékařskou praxi. Lóže provozuje v Ardahanu Lékařskou fakultu Císařské univerzity, v Sarthe, Meranienu a Vindana Portu má vlastní Vysoké učení lékařské (Universita Medica). Diplom z kterékoli z těchto škol je nejvyšším dosažitelným stupněm lékařského vzdělání. Není třeba dodávat, že většina absolventů věnuje svou péči bohaté klientele.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Bratrstvo Arválů

je prastarou organizací, jejíž kořeny sahají do počátků élejské kultury. Tehdy se jednalo o potulné věštce a jasnovidce (slovo arvál znamená ve staroélejštině poutník), kteří volně putovali krajem. Po nástupu slunečních kultů se ocitli pod tlakem nových církví, ale semkli se a odolali. Roku 712 a.l. vydal císař Maximus Limetanus edikt, jímž přiznával Arválům jejich zvyklosti a práva jako nezadatelné. Zhruba od té doby se konstituovalo také toto věštecké bratrstvo, u jehož zrodu stál nadaný kouzelník a jasnovidec Marcus Contadel. Arválové se v průběhu staletí stali organizovanějšími, podporují magické vzdělání svých členů a jejich rad se často domáhají knížata a vévodové. Bratrstvo má centrální sídlo v namurské Weidě, kde stojí proslulý Poutnický Dóm. V něm mohou najít přístřeší všichni poutníci, neboť Arválové velmi ctí tradici pohostinství – na svých cestách ho velmi potřebují a ve svém jediném místě jej hojně poskytují. Počet členů bratrstva je však malý, čítá sotva několik set duší. Z jižních zemí již dávno vytlačili Arvály vyznavači bohyně Théryx, kteří mají také věštecké schopnosti.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Astrologus

je hvězdopraveckým bratrstvem činným na území Argovie. Roku 1016 a.l. jej založil známý mág a věštec Winulph Claudius de Penavaire a získal od vévody Franqueta ze Sarrelouis zakládací glejt. Ten byl po roce 1024 a.l. schválen tehdejším králem Petroniem Mancinem v souvislosti se změnami náboženské legislativy (oproti Élidě) po katastrofě v Meranienu. Od té doby se Astrologus nerušeně rozvíjí na argovijském území. Jeho jednotlivá kolegia spravují chrámy Théryx v království. Příslušníci řádu jsou nejlepšími známými kartografy a zeměměřiči.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Organizace v Argovii a Élidě

Příspěvek od DenGrasse »

Kruh Severního ohně

je prastarým, dnes už poněkud upadávajícím sdružením elementálních mágů, které působilo v Nordherei jako magická obrana proti barbarským šamanům, podporujícím útoky Halwaire na Élidu v Raném věku. Sídlo Kruhu je ve městě Windsheim, ve slavné Věži severního ohně (Nordfeuer), která jediná se udržela během Ingarewova vpádu, zatímco ostatní sídla – zejména Travansdol a Moertenkain – byla barbary zničena.
Struktura Kruhu byla v oněch dobách tvořena sedmi mistry a dalšími mágy dle přesně určené hierarchie, dnes však z organizace zbývají jen trosky. V současné době nežije žádný mistr Severního ohně, neboť žádný ze zasvěcenců nemá nárok na status arcimága, který jmenování mistrem vyžaduje. V minulých dobách byl Kruh obdařen celou řadou výsad a privilegií od vládců Monheimu, Dasselu, Forchheimu, Firnheimu a Hargvattenu, z nichž většina dnes není aktuální, ale přesto zajišťují tomuto společenstvu značnou míru svobody. Důležitou listinou byla bula císaře Torquata, jíž byl Kruh pasován na legální, císařským stolcem uznané magické společenství. Nástupce císaře Heliodora, 'ardahanský tyran' Magnus Deianus během své krátké vlády sice Torquatovu bulu zrušil, ale vzhledem k okolnostem jeho náhlého pádu se k tomu nepřihlíželo. Kruh existoval ve vědomí lidí a to je v Nordherei dostačující legitimita. V severních zemích se zvykové právo velice ctí. V současné době je Nordfeuer ve správě dormága Alirena von Tolsbach, nestora windsheimských kouzelníků a rádce vicehraběte Bellina, správce Dasselského knížectví. Jeho jediným konkurentem na pozici příštího mistra Kruhu je hargvattenec Ignacius Herrenfest, dvorní mág kněžny Richenzy. Tomuto duu zpovzdálí sekunduje samotářský ledový mág Thorigenus Schneewild, známý jako lovec záhad, sídlící v osamělé tvrzi Marindol ve forchheimském panství Rawanger.

Odpovědět