Magie v O2 a O3: empire system

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Magie v O3: empire system

Příspěvek od DenGrasse »

Aspekty zaklínání dle přístupu

Kategorie plnohodnotného mága je považována, z hlediska schopnosti kontaktu s říšemi magie, za ‚poloiniciovanou‘, tzn. postava má právo vybrat si jednu z říší magie, s níž bude mít navázaný kontakt (případně doplatit za další dva). Adept tuto možnost nemá a bez Iniciace (ve hře) kontakt s říší nenaváže.
Všichni kouzelníci (i adepti) bez rozdílu mají přístup k mysticistickému zdroji energie, k čemuž nepotřebují žádnou zvláštní Dovednost. Z tohoto zdroje mohou rovněž čerpat sílu pro svá kouzla, přičemž ovšem již Dovednost potřebují. Schopnost uvolňovat své síly mimo své tělo se nazývá Mystické čarodějnictví nebo Mysticismus.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Magie v O3: empire system

Příspěvek od DenGrasse »

Sesílání kouzla v mentalismu (a mysticismu)

Mentalista používá sama sebe jako kanálu, jímž proudí magická energie. Pomocí symbolů, gest či slov stvoří příkaz, který hodlá realizovat. Mysticismus je jednodušší formou mentalismu, kdy není třeba otvírat kanály do říší magie, ale lze brát energii sám ze sebe.
Samotné sesílání kouzla má dvě části. Tou první je čerpání energie, druhou zaměření cíle kouzla. Poté musí mág čelit Odlivu.

1) čerpání energie
Ukazuje, nakolik úspěšně se mágovi podaří získat ze zdroje energii potřebnou na kouzlo. To je dále modifikováno okolnostmi, za nichž úkon probíhá.
- mág čerpá již energii této sféry pro jiné kouzlo / +1 až +3
- mág již čerpá energii jiné sféry / -2 až -6
- mág již čerpá energii jiným postupem (např. essenciálně) / -2 až -6
- mág je iniciován ve sféře, z níž čerpá /+1 za stupeň iniciace
- mág čerpá z mystické energie sama sebe / +3 (nelze být iniciován)
- mág je zraněn nebo omráčen / postih dle pravidel zranění/omráčení
- mág se nachází ve sféře zvýšeného výskytu energie sféry / bonus určí GM
- mág má ztížený kontakt se sférou / postih určí GM
- mág se nachází ve sféře zvýšeného vlivu jiné říše / postih určí GM
- mág vlastní klíčový předmět dotyčné říše magie / +1 za stupeň Hodnocení předmětu
- mág nenaplnil podmínky dané geasou / -1 za stupeň Hodnocení geasy

Počet úspěchů, jehož mág dosáhne v tomto testu, ukazuje na Účinnost (Hodnocení) zaklínadla, s nímž bude zaklínadlo sesláno (počet čtverců poškození atd.). Některá zaklínadla mohou mít stanoven threshold, který je nutno překonat, jinak energie shromážděna není. Nicméně do Hodnocení zaklínadla se počítají všechny úspěchy v testu (i ty potřebné na dosažení thresholdu).
Tato činnost vyvolá u mága Odliv.
Mág může čerpat energii delší dobu (více jednoduchých akcí). Vydržet Odliv je však těžší. Mág absolvuje Odliv po každé akci, ale jak akce trvají, nabírá kumulativní modifikátor - udržet energii je těžší a těžší. Glitch v tomto testu (i v testu Odlivu) rozpustí shromážděnou energii, critical glitch vyvolá backslash.

2) zacílení kouzla
Po načerpání energie se mág pokusí přenést kouzlo na cíl. Náročnost takového úkonu závisí na vzájemném postavení mága a cíle a typu energie, která je přenášena.
Cílení je dále modifikováno okolnostmi, za nichž činnost probíhá.
- mág sesílá kouzlo sám na sebe / automatický úspěch zacílení (použijí se úspěchy dosažené při čerpání energie)
- mág se dotýká cíle / +2
- mág má s cílem aurální kontakt / +1
- mág má s cílem stínový kontakt / 0
- mág má s cílem pohledový kontakt / 0
- mág má s cílem paralelní kontakt / +1 za stupeň iniciace v říši, v níž kontakt probíhá. -1 za stupeň iniciace cíle v této říši
- mág je zraněný nebo omráčený / postih dle pravidel zranění/omráčení
- mág udržuje jiné zaklínadlo v činnosti / -2 za každé zaklínadlo. Mág iniciovaný v říši, z níž čerpá energii pro udržované zaklínadlo, dostane +1 za stupeň iniciace v této říši. Tento bonus se kumuluje za všechna držená zaklínadla (mág se stupněm iniciace 4 udrží 2 zaklínadla této říše bez postihu), maximálně však vyneguje postih, nemůže přinést žádný bonus.
- mág cílí kouzlo v Základní rovině / -1 až -4 za kryt cíle (zohlednit velikost zaklínadla a krytu, úkryt za stromem proti ohnivé kouli nepomůže), -1 až -4 za vzájemný pohyb mága a cíle (-4 běží-li od sebe na opačnou stranu, nebo skáčí, padají atd.), -1 až -2 za vzdálenost cíle.

Úspěchy dosažené v tomto testu jsou úspěchy značícími míru zásahu - tj. proti těmto se je třeba bránit (Uskočení, některé druhy Protikouzlení).
Neúspěch v prvním testu značí, že energie nebyla získána. Při neúspěchu v druhém získána byla, ale kouzlo mine svůj cíl (a způsobí nějaké efekty).

3) test odlivu
Test Odlivu ukazuje, jak si mág poradí s výdejem svých sil při čerpání energie ze sféry. Dále je test modifikován okolnostmi.
- mág je iniciován ve sféře, jejíž energii čerpá / +1 za stupeň iniciace
- kouzlo vyžaduje iniciaci / -1 za stupeň vyžadované iniciace
- mág získával energii delší dobu (hází v každé akci test Odlivu, na který nabírá kumulativní modifikátor) / -1 za každou akci

Při testu Odlivu musí mág dosáhnout stejného počtu úspěchů jako je Účinnost zaklínadla, aby se ubránil poškození z manipulace s energií. Pokud se mu to nepovede, získává 1 čtverec poškození za každý nedosažený úspěch.
Většina říší způsobuje kouzelníkovi omráčení (které může nicméně přerůst i ve fyzické poškození). Nicméně říše Chaosu a říše Smrti způsobují v základu při Odlivu jejich energií fyzické poškození (živým tvorům, pro nadpřirozené bytosti mohou platit zvláštní pravidla). Z tohoto důvodu není mentalismus pro manipulaci s energiemi těchto říší příliš využíván. Essenciální čarodějnictví pak přináší ještě fatálnější výsledky, neboť promítá své efekty na mága již během sesílání. Nejvyužívanější je formalistický přístup, který umožňuje mágovi ‚odvést’ následky odlivu ‚jinam’.
Mystická energie způsobuje při čerpání magie mimo tělo mága rovněž fyzické poškození.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Magie v O3: empire system

Příspěvek od DenGrasse »

Sesílání kouzla ve formalismu
Samotné sesílání kouzla má tři části. Tou první je navázání kontaktu s mocností, která je vzývána (invokace), druhá čerpání energie, třetí zaměření cíle kouzla. Na rozdíl od čerpání energie mentalistickým způsobem, který využívá přímý kontakt s říší, formalista se obrací nejprve na mocnosti vládnoucí příslušné říši (či ji alespoň obývající nebo ovládající její moc). Jeho přístup může být různý, od prosby po asketické přinucení. Každopádně je navázání kontaktu v tomto případě delší než u mága, ale formalismus má pak významné výhody v Odlivu.
Navázání kontaktu s Mocností je nutno provést kdykoli se formalista obrací na jinou Mocnost, než jakou má invokovanou v danou chvíli.

1) invokace
Navázání kontaktu trvá tolik komplexních akcí (fází), kolik je Hodnocení požadované síly Mocnosti. To je velmi důležité pravidlo, protože říká, že nezáleží na celkovém Hodnocení síly Mocnosti, ale pouze na té části Moci, kterou se formalista chystá využít. Tj. pokud Hodnocení Mocnosti je 24, její celková evokace zabere 24 komplexních akcí (modifikováno počtem úspěchů). Ale pokud formalista chce evokovat jen Moc s Hodnocením 5, bude mu to trvat 5 komplexních akcí, modifikováno počtem úspěchů.
Formalista provádí test Spellcasting (formalistic)+Magic, přičemž 1 dosažený úspěch značí, že kontakt byl navázán. Každý další úspěch snižuje počet komplexních akcí potřebných k navázání o 1. Navázání kontaktu nikdy nemůže trvat méně než 1 komplexní akci.
Tento test nabírá následující modifikátory:
- modifikátor 'konta víry' (příkladný zbožný život x porušování přikázání víry) / -6 až +6
- mág se nachází v prostoru zasvěcenému (vyšší stupeň) nebo používanému k službě Mocnosti / +1 až +3
- mág se nachází v prostoru zasvěcenému (vyšší stupeň) nebo používanému k službě nepřátelské Mocnosti / -3 až -1
- mág je iniciován / + stupeň iniciace
- mág je iniciován v nepřátelské sféře / - stupeň iniciace

2) čerpání energie
Ukazuje, nakolik úspěšně se mágovi podaří získat ze zdroje energii potřebnou na kouzlo. To je dále modifikováno okolnostmi, za nichž úkon probíhá.
- mág již čerpá energii jiným postupem (např. essenciálně) / -2
- mág je iniciován ve sféře nebo službě Mocnosti /+1 za stupeň Iniciace
- mág je zraněn nebo omráčen / -1 za stupeň zranění/omráčení
- mág se nachází ve sféře zvýšeného výskytu energie sféry / +1 za stupeň energie
- mág má ztížený kontakt se sférou / -1 za vzdálenost (násobky Hodnocení Magie) ke zdroji
- mág se nachází ve sféře zvýšeného vlivu jiné říše / -1 za stupeň energie
- mág vlastní klíčový předmět dotyčné říše magie / +1 za Hodnocení předmětu
- mág nenaplnil podmínky dané geasou / -1 za Hodnocení geasy

Počet úspěchů, jehož mág dosáhne v tomto testu, ukazuje na Účinnost (Hodnocení) zaklínadla, s nímž bude zaklínadlo sesláno (počet čtvrců poškození atd.). Tato činnost vyvolá u mága Odliv.
Mág může čerpat energii delší dobu (více jednoduchých akcí). Vydržet Odliv je však těžší. Mág absolvuje Odliv po každé akci, ale jak akce trvají, nabírá kumulativní modifikátor - udržet energii je těžší a těžší. Glitch v tomto testu (i v testu Odlivu) rozpustí shromážděnou energii, critical glitch vyvolá backslash.

3) zacílení kouzla
Po načerpání energie se mág pokusí přenést kouzlo na cíl. Náročnost takového úkonu závisí na vzájemném postavení mága a cíle a typu energie, která je přenášena.
Cílení je dále modifikováno okolnostmi, za nichž činnost probíhá.
- mág sesílá kouzlo sám na sebe / automatický úspěch zacílení (použijí se úspěchy dosažené při čerpání energie)
- mág se dotýká cíle / +2
- mág má s cílem aurální kontakt / +1
- mág má s cílem stínový kontakt / 0
- mág má s cílem pohledový kontakt / 0
- mág má s cílem paralelní kontakt / 11 za stupeň iniciace v říši, v níž kontakt probíhá. -1 za stupeň iniciace cíle v této říši, -1 za Hodnocení bariéry, která může být v této říši vztyčena.
- mág je zraněný nebo omráčený / -1 za 3 čtverce zranění / omráčení
- mág udržuje jiné zaklínadlo v činnosti / -2 za každé zaklínadlo. Mág iniciovaný v říši, z níž čerpá energii pro udržované zaklínadlo, dostane +1 za stupeň iniciace v této říši. Tento bonus se kumuluje za všechna držená zaklínadla (mág se stupněm iniciace 4 udrží 2 zaklínadla této říše bez postihu) maximálně však vyneguje postih, nemůže přinést žádný bonus.
- mág cílí kouzlo v Základní rovině / -1 až -4 za kryt cíle (zohlednit velikost zaklínadla a krytu, úkryt za stromem proti ohnivé kouli nepomůže), -1 až -4 za vzájemný pohyb mága a cíle (-4 běží-li od sebe na opačnou stranu, nebo skáčí, padají atd.), -1 až -2 za vzdálenost cíle.

Úspěchy dosažené v tomto testu jsou úspěchy značícími míru zásahu - tj. proti těmto se je třeba bránit (Uskočení, Protikouzlení).
Neúspěch v prvním testu značí, že energie nebyla získána, při neúspěchu v druhém získána byla ale kouzlo mine svůj cíl (a způsobí nějaké efekty).

4) test odlivu
Test Odlivu ukazuje, jak si mág poradí s výdejem svých sil při čerpání energie ze sféry. Dále je test modifikován okolnostmi.
- mág je iniciován ve sféře, jejíž energii čerpá / +1 za stupeň iniciace
- kouzlo vyžaduje iniciaci / -1 za stupeň vyžadované iniciace
- kouzlo je cíleno mimo mága / -1
- kouzlo je materializováno v Základním prostoru / -2
- mág získával energii delší dobu (hází v každé akci test Odlivu, na který nabírá kumulativní modifikátor) / -1

Specialitou formalistického přístupu je možnost 'odvést' následky Odlivu 'jinam'. K tomuto účelu mág absolvuje test Charisma+Magic (1+Iniciace kouzla) (tj. kouzlo s potřebnou iniciací 3 vyžaduje 4 úspěchy v testu), ale se mu Odliv podaří odvrátit. Pokud uspěje, test Odlivu neskládá.
Při testu Odlivu musí mág dosáhnout stejného počtu úspěchů jako je Účinnost zaklínadla, aby se ubránil poškození z manipulace s energií. Pokud se mu to nepovede, získává 1 čtverec poškození za každý nedosažený úspěch.
Většina říší způsobuje kouzelníkovi omráčení (které může nicméně přerůst i ve fyzické poškození). Nicméně říše Chaosu a říše Smrti způsobují v základu při Odlivu jejich energií fyzické poškození (živým tvorům, pro nadpřirozené bytosti mohou platit zvláštní pravidla). Pokud mág však dosáhl alespoň 1 úspěchu v testu Odvracení odlivu, způsobí mu i tyto říše jen omráčení.
Mystickou energii formalistickým způsobem čerpat nelze.

Odpovědět