Xyhtropac

Odpovědět
Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Xyhtropac

Příspěvek od DenGrasse »

Zde budou uveřejněny reálie Xyhtropacu, které nejsou na webu:

http://www.gramarine.net/xyhtropac.html

Není třeba si to nějak načítat, zejména ne u postav nově přišlých. Pokud někdo hraje postavu místní, nějakou povědomost by mít měl.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Xyhtropac

Příspěvek od DenGrasse »

Domy Xarů


Alchre
trojnásobný hegemon (Har Exus, Dar Xarin, Saalatida), jeden z nejmocnějších domů Xyhtropacu. Dlouhá léta dominuje v oblasti Egarnu. Jeho slávu založil dobrodruh Wynerhaddon, když ve službách gremlinů získal poklady Gasticha Prolche-licha a mnohá tajemství Domu Prolche. Dar Xarin, kde sídlí patriarcha domu Xothiculus, je druhým největším městem Xarů v podzemí.
Axhale
Benthawre
„Dům posledního strážce“, nejpřednější z xyhtropackých domů. Jeho patriarcha Sardur byl nejuznávanější postavou v dějinách podzemí. Jím vedené vojsko pomstilo na elfích vetřelcích zničení Chrámu černé svíce a zabilo knížete Agdrazila Ceaorne. Sardur byl posledním, kdo znal ztracenou cestu k chrámu a díky tomu získal mnoho relikvií ze zničeného svatostánku. Dům je šestinásobným hegemonem (Un Blythe, xxxxx,xxxxx,xxxxx,xxxxx,xxxxx) a téměř celou dobu své existence (v období od pádu impéria) dodává sedmičce nejvyšších zasvěcenců Černé svíce jednoho zástupce. Současný pán domu Zycos není výjimkou a sídlí v odlehlé a mocně opevněné Zyddanské svatyni, ležící uprostřed děsivého labyrintu Exipuus.
Cazale
mrtvý dům, jehož sídlem bývalo starobylé město Dar Qesde. Poslední patriarcha domu Gozon však byl za neznámých okolností usmrcen Hadími lidmi a nahrazen dvojníkem. Když byla posléze záměna odhalena, zaútočila proti městu velká xarská armáda v čele s Mahwenem, pánem Domu Ursa. Hadi a zbylí příslušníci domu byli povražděni a území bylo anektováno Domem Ursa. Po porážce Mahwenovy koalice Ligou Spravedlivých byla následně celá oblast, zpustošená boji, opuštěna. Novodobá bádání však Mahwenovo jednání částečně ospravedlňují, neboť se objevují skutečnosti, které svědčí o dlouhodobém výskytu Sethianki v řadách domu a dokonce naznačují možnost vědomé spolupráce mezi Hadími lidmi a Domem Cazale.
Cenchade
Hegemonský dům, držící velké město Xulun Churdas, nedaleko východu v Thévengondu. Díky nestabilní politické situaci je však vchod strážen pouze místním uskupením mágů, známým jako amtorát Commorionu. Ten spadá pod svrchovanost knížectví Firalond, jehož představitelé nyní zkoumají možnost obchodu a spolupráce s městem, navzdory odporu některých elfích tradicionalistů.
Vojska Domu Cenchade vedená patriarchou Daxardem se také podílela na vyplenění Achet-Azonu, přestože samo město uniklo odplatě, která postihla elfí Tingran. Dům dlouhodobě dominuje v oblasti Inaxanu.
Cenwre
Dextre
Ethiwre
Granxete
Halwre
Charne
Falangistický dům, spojenec xalfiorských králů. Jeho nejznámějším představitelem byl arcimág Tragord, který padl v bitvě s vojskem koboldů Manlagora Skathobije. Dům byl poté ve válkách s Ligou Nekorunovaných úplně vyhlazen.
Imber
Nově vzkříšený dům (ex-hegemon), částečně zaniklý v girthdalských válkách. Do podzemí se nyní vrátil jeho lich, Jaspen Imber (bývalý pán Gramarínové věže) a noví příslušníci domu. Zbytky domu dlouho přežívaly v podzemí či na povrchu v utajení. Leiwenská šlechta rodu Amberdax je potomky vůdců tohoto domu.
Malhawre
Manwre
Z tohoto domu pocházel jeden z nejmocnějších arcimágů xarské říše, Dashiras, tvůrce proslulé Dashirasovy truhlice. Dodnes nikdo neví, jaké síly jsou v truhlici uzavřeny. Dům Manwre byl vyhlazen již v šerém dávnověku v tzv. kouzelnických válkách, ale jeho pohrobci se pravidelně objevují, z čehož někteří usuzují, že část domu někde ve skrytu přežívá.
Mertere
Nawre
Kdysi mocný dům a spojenec Domu Imber; spolu s ním zničen v girthdalských válkách. Jeho pohrobek, Despandos Nawre-lich, si vybudoval sídlo v Ixtlan Luyn a ohrožuje trvale elfí državy kolem Kay Sabbahy, dřívějšího centra domu. Despandos je nejznámějším nemrtvým vojevůdcem v podzemí.
Prolche
Mrtvý dům, zničený v imperiálních válkách. Jeho pohrobek, Gastich Prolche-lich, se roku 927 př.a.l. vynořil z labyrintu Gerhion s ohromnou armádou nemrtvých, byl však poražen xarským dobrodruhem Wynerhaddonem z Domu Alchre a vojskem gremlinů. To byl poslední odlesk zašlé slávy domu a jeho poklady a tajemství padly do rukou domu Alchre.
Quintre
Bývaký hegemon, ovládající mocné město Uxa Narin (dnes Naeldrennfort). Nejslavnějším příslušníkem byl jeho poslední vládce, nekromant Dordonis,který se proslavil spojenectvím s čerkokněžníkem Jonasem Ganteramem a vypleněním pokladnic trpaslíků v pohoří Heers. Během jeho nepřítomnosti ztratil Dům Quintre moc a byl svržen. Dordonis po svém návratu vedl boj za znovuzískání pozic a stal se lichem. Po dobytí Uxa Narinu vojsky Domu Styrche byl Dům Quintre zničen, jen občas se objeví některý z jeho pohrobků.
Silhawre
Falangistický dům, stálý spojenec Domu Alchre. Právě představitelé Domu Silhawre pomohli Domu Alchre získat třetí hegemonii v Saalatidě.
Sinchre
Styrche
Falangistický dům, dlouholetý spojenec Domu Velhade a Domu Ursa.
Texitre
Falangistický dům (ex-hegemon), prošlý krutým pádem. Po dlouhých létech, kdy se moc a síla domu soustřeďovala do menšího centra Saalatidy, se domu podařilo uchvátit hegemonii. Patriarcha Rexord Černý však přepjal tětivu, když usiloval o zničení konkurenčního Domu Silhawre a sám se stal obětí kruté perzekuce svých nepřátel. Vyvraždění členů domu v Saalatidě a zabavení jeho majetku uvrhlo dům do velmi obtížného postavení.
Thixle
Falangistický dům sídlící mimo jiné v Saalatidě, spojenec Domu Alchre a Domu Silhawre.
Ulpre
Ursa
Falangistický dům, dlouholetý spojenec Domu Velhade a Domu Styrche.
Velhade
Hegemonský dům, druhý nejmocnější v Xyhtropacu. Je pětinásobným hegemonem a jeho centrálním sídlem je Doron Chosar, Kravavá pevnost, dnes největší město Vyhtropacu. Jeho představitel arcimág Ducoris však padl a to vedlo k oslabení pozic domu.
Vorche
Xalfior
Dům třetí dynastie králů, jediné, která povstala na východě. Zničen v dlouhých a postupných válkách s Ligou Nekorunovaných; posledním útočištěm domu bylo velké město Xalfe Ahar.
Xeltrone
Dům druhé dynastie králů, která vytvořila Xarské impérium, nejmocnější říši v dějinách Ornilie. V době slávy domu byla xarská civilizace na vrcholu moci a moc Xarů sahala od pouští Torozonu až po pláně dnešní Argovie.
Xertre
Dům první dynastie králů, která na západě (Torozon, Geoframie) vytvořila První království. Celá jeho dvousetletá existence byla vyplněna válkami a posléze i násilně zaniklo (a spolu s ním i dům Xertre). Králové Domu Xertre nechali vztyčit Bránu Impéria, kterou později zbořil polobůh Grah za pomoci Kopí nekonečné zkázy.
X´hawre
Xiomber
Xuthe
Yavwre
Falangistický dům, oživený velkým množstvím retaliantské krve. Má údajně velmi dobré styky s Retalianty. Mimo jiné sídlí v Saalatidě, kde byl spojencem Domu Texitre.
Daffwre

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Xyhtropac

Příspěvek od DenGrasse »

Xyhtropac – topografie

Ezune – střední (v topografii)
Niozune – jihozápadní
Sazune – jihovýchodní
Cuzune – severovýchodní
Irazune – severozápadní
// - zaniklé město nebo sídlo

Západní Xyhtropac (severozápadní oblasti)

Centlan – oblast v Západním Xyhtropacu.
- Cuzune Centlan: Dessi Xan
- Niozune Centlan: Hazendan, // Gyassa

Draxol – oblast v Západním Xyhtropacu, hojně osídlená orky.
- Ezune Draxol: Nar Awar, labyrint Xiapos, Hungelská horda
- Cuzune Draxol: Orcha (Jiiwere)

Gabexan – oblast v Západním Xyhtropacu, stará enkláva gremlinů.
- Sazune Gabexan: // Dar Qesde
- Cuzune Gabexan: Cobyrhen, Axthrogg


Centrální Xyhtropac

Egarn – oblast v Centrálním Xyhtropacu, již odpradávna hojně osídlená.
- Ezune Egarn: Saalatidas, Naeldrennfort (Uxa Narin), Tällen El´eve, // Nixxior, // Xalfe Ahar,
// Xisoan Assa
- Niozune Egarn: Dar Xarin
- Sazune Egarn: Un Lechec, Gizwaran, propast Sahnee
- Cuzune Egarn: Ruzachor

Chutar – oblast v Centrálním Xyhtropacu.
- Niozune Chutar: Un Blythe, Rewmin

Nawalhon – oblast v Centrálním Xyhtropacu, kde údajně stával Chrám Černé svíce.
- Irazune Nawalhon: // Bentha Werhe
- Niozune Nawalhon: // Chrám Černé svíce, labyrint Exipuus, Zyddan chamur
- Ezune Nawalhon: // Imberthias, labyrint Gerhion

Oxtlan – oblast v Centrálním Xyhtropacu s převažujícím vlivem Ztracených elfů.
- Niozune Oxtlan: Darien
- Sazune Oxtlan: Solearn (Tah Efat)
- Cuzune Oxtlan: Miodantum
- Ezune Oxtlan: Lara Carnach

Thanaproc – oblast v Centrálním Xyhtropacu.
- Niozune Thanaproc: Kay Sabbaha (Khai Shabbah)
- Cuzune Thanaproc: propast Henshee (pevnost Axor)


Východní Xyhtropac (jihovýchodní oblasti)

Arbadac – oblast ve Východním Xyhtropacu, vesměs obsazená Retalianty.
- Cuzune Arbadac: Ulzanbane
- Ezune Arbadac: Zynhall
- Sazune Arbadac: Sheenhall (???)
- Irazune Arbadac: // Tor Aeddan

Inaxan – oblast ve Východním Xyhtropacu, kde se objevilo Hadí město.
- Irazune Inaxan: Tingran, Llanelidar, //Achet-Azon, dóm Histión
- Sazune Inaxan: Xulun Churdas
- Cuzune Inaxan: Hoxanmor
- Ezune Inaxan: // Stradarcam

Jyxaron – oblast ve Východním Xyhtropacu, málo Xary probádaná a obsazená hojně koboldy.
- Irazune Jyxaron: Ixendor

Kazalor – oblast ve Východním Xyhtropacu, známá svými pohřebišti.
- Ezune Kazalor: Kaza Cyrton, Agchor

Segadon – oblast ve Východním Xyhtropacu, staré osídlení.
- Sazune Segadon: Doron Chosar, labyrint Arfalch, Naghajská horda, pevnost Maspon, Aigikoeida
- Cuzune Segadon: labyrint Arfalch, Naghajská horda
- Irazune Segadon: Har Exus, labyrint Nexxion
- Ezune Segadon: Černé jezero (Varza Ora)
- Niozune Segadon: Beantrai, // Isca Lyrros, dóm Karxis

Uthdalor – oblast ve Východním Xyhtropacu, koboldí državy dříve Xarům neznámé.
- Uthdalor: Gestereg

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Xyhtropac

Příspěvek od DenGrasse »

Xyhtropac - rejstřík pojmů


X – Xarové
R – Retalianti
C – Ztracení elfové (Celegíarn, Gíarn Celedwine)
O – Orkové (Orchai)
G – Gremlini
K – Trpaslíci (Khordaim)
H – Koboldi (Helzevain)
A – Élejci (Argovijci)

První písmeno vždy označuje jazyk, v němž slovo vzniklo; ostatní pak ty, kde se buď také přeneseně používá, nebo je alespoň v jejich komunitách známé.


agoránomos – trhový dozorce; dohlíží na míry a váhy a poctivost prodeje na tržištích. (X,R,C,G,K)
akoluth – velitel žoldnéřského vojska. (X,R,C,G,K,H,O)
akrostich – peněžní renta vybíraná za postoupení obchodních a dalších práv. (X)
alcalde – elfí rezident; de facto velvyslanec v jiném městě. (C,X,R,K)
angareia – robota, práce vykonávaná otroky na farmách. (X,C,R,K)
annona – daň či jiná dávka vybíraná v naturáliích. (X,R)
aporrétos – oficiální příkaz v psané podobě, vydaný Radou nebo patriarchou města; většinou se využívá ve formě veřejné vyhlášky. (X,C)
archont – vysoký titul představitele domu. Archonti tvoří úzkou skupinu kolem patriarchy (epiméléta) a jsou členy rady domu. Někteří mohou zasedat i v Radě města. (X,C,R,K,G,O,H,A)
asýliá – právo nedotknutelnosti temenu, posvátného okrsku. (X,C,K,O,G)
autarchos – patriarcha nehegemonského města, který vládne na základě dohody mezi dvěma domy nebo prostě je vůdcem jediného místního domu. (X)
autodikús – vlastní soudní pravomoc domu, vykonávaná patriarchou nebo staršími; žárlivě střežené privilegium xarských domů. (X)
axiai – hodnosti. Xarové rozeznávají axiai dia logu (hodnosti udělované ústně či písemně, tj. dočasně – např. harmostes) a axiai dia brabeion (hodnosti udělované předáním insignií – např. kněžský úřad). (X)
beneficiaire – apanážista. Majitel renty či dědičného léna. Stávají se jimi jen mimořádně zasloužilí cizinci (Xarové naprosto ojediněle) za dlouholeté služby. (A,X,C,R,K)
biaioteron – podrobené či jinak podřízené enklávy; dnes výhradně okupovaná území. (X)
birl – elfí titul, zhruba ekvivalentní pojmu „hrabě.“ Označení pro vyššího šlechtice (vznešeného rytíře) spravujícího samostatně určitou oblast, vázaného nějakým druhem lenní závislosti. (C,X,R)
búlé – rada, představenstvo. Její členové se zvou búleutés. (X)
coemptio – pevně stanovené ceny. Na trzích v xarských městech (ale i některých dalších) mají kupci povinnost odprodat v případě zájmu část svého zboží dle coemptia; jedná se zejména o nedostatkové a tudíž předražované druhy zboží. Kupci se samozřejmě této povinnosti co nejvíce vyhýbají. (X,R,C,K,O,H,G)
demoi – démy, městské čtvrti. Každá má svého správce, démarcha. Ten je ustaven buď domem, jemuž příslušná čtvrť náleží, nebo Radou města (u veřejných prostranství). (X)
demosiake ge – státní půda. Zpravidla se jedná o válečnou kořist či jiné pozemky zabrané při společných akcích města vojskem či zástupci více domů. Během času je postupně rozdělena, ale mnohdy leží ladem dlouho či je městem pronajata (i prodána) cizincům. (X)
dorea – léno (pronoia) udělené vazalovi (lizios) posvátným okrskem (temenos) či svatyní (chamur). (X,R,K,C)
efébarchos – správní úředník domu, který spravuje záležitosti spojené s příslušností ke konkrétnímu domu. (X)
efébos – žadatel o členství v domu. (X)
eleutheroi – nezdanění lidé. U Xarů se jedná zejména o skupiny cizinců, kteří jsou potřební díky svým schopnostem (řemeslníci, gremliní poslové) a nejsou nuceni platit daně. (X,G,K,R,C)
emporion – tržiště, centrum obchodního života, ale i místo, kde se získávají finance jinými prostředky (např. doly – stříbrné emporion). (X,K,C,R,A)
enktésin – pozemkové vlastnictví domu (mimo xarskou společnost pak jednotlivce, klanu, kmene nebo rodu). (X,R,C,H)
epimélétés – správce. V podstatě jen nejvyšší pán domu má právo na titul patriarchy, zatímco všichni ostatní v jiných městech jsou epiméléti – správci. V praxi se však i jim často dostává titulatury patriarchy. (X)
ergasterion – řemeslnická dílna. (X,K,G)
ergatai – výrobci, řemeslníci; u Xarů zejména otroci vyrábějící věci, ale i nájemní dělníci. (X,K,G)
ergonos – stavitel, správce stavebních prací domu. (X,R)
forologein – „daň z míru;“ neboli tribut vybíraný jako válečné reparace za ukončení válečného stavu nebo za udržení stavu míru. (X,R,O,H)
foros – jednorázová daň (např. kapnikon). (X)
gasmuloi – smíšení. V dřívějších dobách termín označující Xary s podílem krve jiné rasy, např. Élidáin, Retaliantů či Plavců. Později se přestal používat, neboť čistokrevní Xarové již v podzemí nežijí. Dnes se používá opět v tomto významu pro potomky Xarů a elfů. (X)
gibborim – hrdinové, souhrnné označení pro válečníky vymykající se svými schopnostmi průměru. V bitvách nejsou začleněni do oddílů, ale operují samostatně. (X)
gonikon – nově zúrodněná půda; v Xyhtropacu pak místo vhodné k založení farmy. (X,K)
harmostes – vysoký vojenský velitel; je jmenován Radou nebo patriarchou města v případě, že vojskům nevelí sám patriarcha. (X)
hegumenos – představený temenu či svatyně, velekněz. Jeho pozice se v mnohém blíží roli patriarchy. (X)
herutar – elfí Vznešený rytíř, šlechtic. (C,R,X,K,H,O,G,A)
hommage – přísaha věrnosti. (A,X,C,R,K)
hyperpyron – zlatá mince, která je braná jako standard zlaté měny v Xyhtropacu. Obsahuje 9,85 gramů zlata při celkové váze 11 gramů (je směňován za dva argovijské livry či císařské denáry a za půl staré xarské zlaté mince – drochonu). (X,R,C,K,H,O,G,A)
hypomeiones – vyvrženci, lidé pozbyvší členství v domu. (X)
chórán – pozemkové vlastnictví vázané k městu, pevnosti nebo farmě, které je nutné k uživení jeho obyvatel. (X,R)
chrysargyron – daň či jiná dávka vybíraná ve zlatě a stříbře. (X,C,R,H,O)
kapnikon – všeobecná daň zpravidla vypisovaná v nouzi Radou města. Náleží k nejméně oblíbeným poplatkům. (X)
karaboi – původně označení pro velké lodě od galéry výše; v Xyhtropacu pak název pro konkrétní typ lodi (těžká loď) s výtlakem kolem 10-30 tun, která uveze krom veslařů až 3 oddíly (katalogy) vojska. (X,C,R,K,O,G,H)
karabisianoi – původně vojáci sloužící na lodích, námořní pěchota; v Xyhtropacu pak prostě posádky lodí plavících se po větších podzemních jezerech. (X)
katalogos – xarský termín značící „oddíl vojska o nepravidelné velikosti;“ např. katalogos o deseti mužích. Vůdci katalogů tvoří Válečnou radu domu. V původní formě se jednalo o jmenný seznam vojáků sloužících v oddíle. (X)
katepano – nadřízený správce celku několika panství domu, zpravidla dále od městského sídla. Velí silám domu v celé oblasti a správci nomů jsou mu podřízeni. Také správce vojenského hraničního panství, kleisury. Vojenský velitel, většinou zkušený veterán. (X)
kéryx – městský hlasatel. (X)
klasmaton – opuštěný statek (např. v důsledku války). (X)
kleisura – pohraniční panství spravované vojenským velitelem. (X)
kommerkiairoi – celní úředníci. (X)
kuropalates – „velice vznešený,“ titul označující dříve imperátora a další vznešené Xary. Nesporný nárok na něj má patriarcha Svalris, emisaři Zycos a Ducoris a několik dalších. (X)
labyrinthos – labyrint, označení pro oblast tvořenou spletí chodeb a klikatých cest. Mnohé labyrinty (Exipuus, Gerhion) se těší té nejhorší pověsti. (X,C,R,K,O,H,G,A)
leitúrgia – trvalá daň, uložená jako stálé břemeno. (X,R,C)
lemboi – původně označení pro lodě do velikosti galeoty; v Xyhtropacu název pro lehké plavidlo (cca 2-5 tun), které uveze krom veslařů také katalog vojska. (X,R,C,G,H,K,O)
lizios – vazal, držitel pronie. Častými vazaly jsou argovijští či élejští žoldnéři, kteří mají kolem sebe své lidi, ale i další šlechtici či vůdci v podzemí. Lizios je vázán přísahou (hommage) a smlouvou (spondai) věrnosti domu nebo i jednotlivci (u Xarů jen výjimečně). Častá jsou také vazalství svatyním. Vazal spravuje své panství a hospodaří zcela samostatně. Může používat jak otroky dle xarského vzoru, tak
svobodné epoiky. (A,X,C,K,R)
logothetes – mluvčí; zpravidla reprezentant kněžského kolegia nebo rady. (X)
mothónes – námezdníci, cizinci bez občanských práv, většinou vyhnanci z jiných komunit. Jejich postavení je obtížné, neboť nejsou členy žádného domu. Většinou jsou závislí na milosti hegemonistického domu. (X)
mystai – zasvěcení, označení pro kněží. U Retaliantů jsou tak označováni speciální kněží vykonávající obřady vzývání xarských božstev a démonů.(X,R)
nearim – vojáci tělesné stráže; osobní garda. (X)
neodámodeis – propuštěnci, nečetná kasta bývalých otroků, kteří se z různých důvodů rozhodli začlenit do xarské společnosti nebo do jiného domu, u nějž byli v otroctví a byli z něj propuštěni (např. za zásluhy v bitvě). Obývají společensky nejnižší žebříček mezi členy domu, nicméně se smějí účastnit všech jejich aktivit. (X)
nomisma – standart stříbrné měny v Xyhtropacu; mince vážící 15,8 gr. při obsahu 15 gr. stříbra. Je směňována za dva argovijské piastry či císařské tolary. Za deset nomismat je zlatá mince, hyperpyron.
nomofylakes – strážce zákona, tj. soudce. Jedna z mála veřejných funkcí xarských měst. Je jmenován Radou. Soudci mají na starosti jen ty případy, které nespadají pod soudní pravomoc jednotlivých domů. (X)
nomus – venkovský okrsek, panství spravované z tvrze. (X)
obsequium – souhrn majetku domu (či svatyně, šlechtice), jeho doména. (X,C,R,K)
oiketei – otroci. Tento xarský termín se rozšířil po celém podzemí, i když se užívá zejména mezi obchodníky s otroky – kvůli dorozumění. (X,R,C,K,H,O,G,A)
oikogenos – člověk narozený v otroctví, otrok původem. (X,R,C,G,K,H,O,A)
polemarchos – nejvyšší xarský titul. V minulosti impéria jím byli označováni králové (měli i další tituly). Označuje nejvyššího vojenského velitele v celé oblasti, která může čítat několik měst a dalších enkláv. Dnes je ustavován jen výjimečně, zpravidla tam, kde hrozí velké nebezpečí ze strany nepřátel. Jediným současným držitelem titulu polemarcha v podzemí je patriarcha Svalris. (X)
presbeutés – posel, úřední doručitel zpráv. (X)
pronoia – léno. Vzhledem k častému nedostatku pracovních sil sahají xarské domy nejen k osídlování opuštěných statků a nové kolonizaci pomocí epoiků, ale i propachtovávají celá panství s pevnostmi. Držitel takového léna je vázán lenní závislostí (ligesse) a skládá přísahu (hommage) věrnosti. Z půdy, kterou vlastní, odvádí daň zvanou aerikon a je vázán vojenskou službou. Podmínky pronájmu léna jsou stanoveny smlouvou (spondai). (X,R,C,K,A)
proskathemenoi – přistěhovalí rolníci z jiných ras, kterým je postoupen opuštěný statek (klasmaton) nebo přidělena oblast k zúrodnění (gonikon). Za to pak pracují pro dům, který jim toto poskytl a odvádějí mu daně (pakton, choropakton) stejně jako klasické farmy domu. Jsou podřízeni vojenské pravomoci správce (raetor) v nejbližší pevnosti nebo dohledu daňového úředníka (protovestiarios) domu. Též epoikoi. (X,C,K,G)
protimesis – předkupní právo. (X)
proxenoi – cizinci pod ochranou některého xarského domu. (X,A,R,C,K,O,G)
rahir – princ; elfí titul potomka panujícího knížete. (C,X,R,K,H,A,G)
roga – plat, renta. (X)
skaliatikon – poplatek za skladování zboží. (X)
sítofylakes – původně obilní dozorce, správce sýpek; v Xyhtropacu pak úředník domu, který má na starosti zásobování a to i vojska. (X)
sófér – písař. (X)
spondai – smlouva. (X,C,G,R,K,H,O)
stratopedarches – vrchní vojenský velitel domu, který má na starosti organizaci vojsk domu a všechny záležitosti kolem. Obvykle to bývá starší zkušený veterán a jeden z archontů. (X)
synedrion – sněm. Toto slovo označuje všechny druhy spolků a sněmů, např. chrámová kolegia tvoří synedrion mystai, sněm zasvěcenců. Členové synedria se nazývají synedroi. (X)
tagos – „král;“ označení pro vůdce méně civilizovaných, zejména orčích tlup, s nimiž Xarové přicházejí do styku. Tento titul je chápán jako čestný a je udělován pouze těm předákům, kteří uzavřeli s Xary smlouvy o přátelství. Stalo se však již, že byl vynucen vojenskou silou orčích tlup ctižádostivými náčelníky. (X,O,H,K)
tagmatos – xarský termín značící doslova „oddíl gardy o nepravidelné velikosti;“ např. tagmatos o deseti mužích. Typickými jednotkami tagmatoi jsou xeterité nebo ponuří rytíři. (X)
tagmatikos – vrchní velitel elitních jednotek domu, spíše formální funkce. Je podřízen stratopedarchovi. (X)
telé – daň. Dělí se na foros a leitúrgie. (X,R,C,K,H,O)
temenos – posvátný okrsek, místo zasvěcené božstvu či jiné vyšší síle. Je-li opevněno, mění se v chamur, svatyni. Mnohé temeny jsou centrem čilého obchodního ruchu. (X,C)
tetagmenoi – dohlížitelé. Zpravidla se jedná o dozorce nad činností ve vazalských a porobených územích, ale i o vyslance v neutrálních či dokonce nepřátelských městech. (X,C,R)
tilén – elfí šlechtický titul s velmi pružným obsahem; je méně významný než birl, ale více než pouhý vznešený rytíř. Každopádně spravuje nějakou oblast v závislosti na lenním pánu či bez ní. (C,X,R)
topos, meros, perioche – oblast. (X,C,R,G,K,H,O)
vestiarios – správce financí města či svatyně. Hospodaří s penězi vybranými na daních a dalšími příspěvky. Jeho zástupce je protovestiarios. (X)
xenoi – plnoprávní Xarové. (X)
xenologein – právo najímat žoldnéře na území města nebo jiné správní jednotky; jedno z nejžárlivěji střežených práv xarských měst. V dnešních podmínkách ztratilo již mnoho ze své důležitosti a původní význam se změnil. Stala se z něj povinnost – vazalů či spojenců – poskytnout své oddíly domu pro jeho účely. (X)
ypin – nejvyšší titul Ztracených elfů v Xyhtropacu – kníže. Nárok na něj má vždy pouze skutečně vládnoucí představitel rodu. (C,X,R)

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Xyhtropac

Příspěvek od DenGrasse »

Města Xyhtropacu


Xar (48)

Dar Xarin – hegemonistické město Domu Alchre; patriarcha Xothiculus, cca 9 000 obyvatel,
oblast Niozune Egarnu.
Dessi Xan – hegemonistické město Domu Halwre; patriarcha Svalris, cca 6 000 obyvatel, oblast
Cuzune Centlanu.
Doron Chosar – Krvavá pevnost, hegemonistické město Domu Velhade, patriarcha Saxord, cca
12 000 obyvatel, oblast Sazune Segadonu.
Har Exus – původní sídlo Domu Alchre předtím, než se povznesl ke slávě. Patriarcha Roxon, cca
3 000 obyvatel. Oblast Irazune Segadonu.
Imberthias – původní hegemonské město Domu Imber, zničené roku 6206 př. a.l. (4794 x.l.)
prudkým zemětřesením. Dlouho osídlené jen mrtvými, dnes znovu vzkříšené a obnovované. Oblast Ezune Nawalhonu.
Nar Awar – hegemonistické město Domu Cenwre; patriarcha Isparn, cca 4 000 obyvatel, oblast
labyrintu Xiapos, Ezune Draxol.
Saalatidas – hegemonistické město Domu Alchre (od roku 1221 a.l.); patriarcha Gontron, cca
3 000 obyvatel, oblast Ezune Egarnu.
Un Blythe – hegemonské město Domu Benthawre, patriarcha Aristos Benthawre, cca 3 000
obyvatel, oblast Niozune Chutaru.
Un Lechec – nehegemonské město domů Alchre a Silhawre; autarch Fydarthos Silhawre, cca 2 000
obyvatel. Oblast Sazune Egarnu.
Xulun Churdas – hegemonské město Domu Cenchade; patriarcha Xartron Ponurý, cca 6 000
obyvatel. Oblast Sazune Inaxanu.
Rewmin – hegemonské město Domu Dextre, proslavené svými kovárnami. Zde vznikají
nejmocnější zbraně Xyhtropacu. Cca 8 000 obyvatel, patriarcha Atheas Dextre.
Oblast Niozune Chutaru.

Bentha Werhe – původní hegemonské město Domu Benthawre, zničené přírodní katastrofou,
oblast Irazune Nawalhonu.
Dar Qesde – původně sídlo Domu Cazale, ovládnuté Hadími lidmi. Roku 3655 př. a.l. (7345 x.l.)
bylo zničeno spojenými vojsky Domů Velhade, Styrche a Ursa. Spolu s Hady bylo pobito i mnoho nic netušících Xarů a vůdce útočníků Mahwen Ursa byl později za tento masakr odsouzen kuropalatem Zenxanem Benthawre k smrti, neboť se prokázalo, že jednal s úmyslem zničit Dům Cazale. Později zde byla objevena brána Hadích lidí a zničena silami elfů a gremlinů. Město je dnes opuštěné a považováno za prokleté. Oblast Sazune Gabexanu.
Isca Lyrros – Město bran, zbudován jako nové sedmé město Ligy Nekorunovaných po ztrátě
Stradarcamu. Později zničeno zemětřesením, ještě předtím ve válce s vyhnanci, vedeným Hoorshem Poskvrněným. Dnes ukryto ve stínech kdesi v oblasti Niozune Segadonu.
Stradarcam – původně největší město Ligy Nekorunovaných, sídlo Necrana Velikého, arcimága a
vůdce vojska v dlouhých bojích proti moci Xalfe Aharu. Později pod kletbou Zonarase zmizelo z tváře světa ve stínech, ale Julián Imber jej s pomocí Strážců Stradarcamu vrátil po staletích zpět. Oblast Ezune Inaxanu.

Uxa Narin – velké město v oblasti Ezune Egarnu; dříve pod vládou Domu Quintre a později Domu
Styrche. Roku 1001 a.l. (12001 x.l.) se stalo kořistí trpaslíků. Dnes Naeldrennfort.
Jiiwere – v dřívějších dobách sídlo Domu Granxete, vyhlazeného během Prvního vpádu roku 1113
a.l. (12113 x.l.) orky Ughrama Nosatce. Dnes Orcha.
Khai Shabbah – původně sídlo Domu Charne, později nehegemonské město v moci Domu
Mertere. Roku 3297 př. a.l. (7703 x.l.) dobyto elfy; po vymření knížecího rodu
Deotarnilů zde vládla oligarchická rada, než se v důsledku hrozby ze strany
Despanda Nawre-licha ujal moci knížecí rod Monwere. Dnes Kay Sabbaha.
Tah Efat – okrajové město pod vládou Domu Axhale. Roku 3413 př. a.l. (7578 x.l.) dobyto elfím
vojskem během Sestupu. Dnes Solearn.


Nemrtví

Gyassa – město mrtvých, založené druhou dynastií Domu Xeltrone. Prokleté místo, kde vládnou
mrtví a jejich vůdcem je Schorpixon, zvaný Král pyramid. Oblast Niozune Centlanu.
Nixxior – prokleté město v oblasti Ezune Egarnu, dříve v moci Domu Prolche.
Xisoan Assa – město mrtvých; původně sídlo Domu Nawre. Po jeho zkáze roku 2278 př. a.l.
(8722 x.l.) se stalo pohřebištěm pro okolní sídla. V současné době je prakticky
izolováno od okolí závaly způsobenými zemětřeseními. Proslechlo se, že mocný
lich Xalthun získal zde vládu, ale není zjevné, jedná-li se o pohrobka Domu Nawre,
neboť v Černých knihách mrtvých není takové jméno zapsáno.
Oblast Ezune Egarnu.
Xalfe Ahar – královské město Domu Xalfior, které postavil v hlubinách po svém pádu poslední
xarský imperátor, legendární Faxard Xalfior. Roku 4691 př. a.l. (6309 x.l.) bylo po
desetiletém obléhání zničeno vojskem Ligy Nekorunovaných. Pět a půl tisíce let leží nad
městem mocná kletba. Oblast Ezune Egarnu.
Kaza Cyrton – město mrtvých, jedno ze tří nejstarších v Xyhtropacu. Bylo s tímto účelem
postaveno už dynastií prvních králů z Domu Xertre. Je to největší sídliště
nemrtvých v současnosti; jeho vládcem je drannor Mythrops. Počty nemrtvých
nejsou známy. Oblast Ezune Kazaloru.


Khordaim

Naeldrennfort – trpasličí centrum v podzemí; nejvyšší warlord Dawur Broggart, cca 10 000
obyvatel. Dříve Uxa Narin. Oblast Ezune Egarnu.


Gíarn Celedwine (25)

Darien – sídelní město rodu Ceaornů; vládnoucí kníže Tanrazil, cca 7 000 obyvatel. Oblast Niozune Oxtlanu.
Kay Sabbaha – poslední xarské město, které padlo do rukou Ztracených elfů. Sídelní město rodu Monwere; vládnoucí kníže Maglorian, cca 4 000 obyvatel. Dříve xarský Khai Shabbah. Oblast Niozune Thanaprocu.
Miodantum – centrum Slepých pištců, ústředí Teviobisova kultu; velekněz Miolmis VIII., cca 2 000 obyvatel. Oblast Cuzune Oxtlanu.
Solearn – sídlo kultu Ztraceného světla, známé svou soustavou velkých zrcadel. První místo dobyté elfy při Sestupu. Velekněz Artanil II. Zářivý, cca 3 000 obyvatel. Dřívější xarské Tah Efat. Oblast Sazune Oxtlanu.
Tällen El´eve – velké město, zbudované nedaleko prokletého Nixxioru. Třináctičlenná městská rada, nestor Iumraz Selpenien. Dříve knížecí sídlo Fearnilovců. Cca 5 000 obyvatel. Oblast Ezune Egarnu.
Tingran – elfí město, vystavěné knížetem Lasobrinem Inglorianem. Jeho potomek Marcondil se podílel na vyplenění sethijského města Achet-Azonu. Pravděpodobně proto se Tingran stal cílem nečekaně masivního útoku Hadích lidí, vedených vezírem Setcheramonem, který město vydrancoval a elfy pobil. V současné době se sídlo těžce sbírá z ruin, v které se proměnilo. Oblast Irazune Inaxanu.
Lara Carnach – menší město, proslulé svou obranou demokratického zřízení proti ambicím darienských knížat, cca 2000 obyvatel. Třináctičlenná městská rada, nestor Adoraz Elinleth; Oblast Ezune Oxtlanu.
Beantrai – malé město se smíšeným obyvatelstvem elfů a povrchňanů. Moc drží v rukou tříčlenná Rada (nestor Haliot Kirketh), ale je ohrožována ambicemi některých Vznešených rytířů. Cca 2000 obyvatel; Oblast Niozune Segadonu.
Llanelidar – proslulé město elfích kovářů, centrum Strážců Plamene. Cca 2500 obyvatel, oblast Irazune Inaxanu.

Tor Aeddan – Zářivé město, bašta Ztracených na východě podzemí. Zničeno Retalianty po jejich příchodu do Xyhtropacu. Zbytek obyvatelstva, který se zachránil, založil později Beantrai. Oblast Irazune Arbadacu.


Sethi – Ankhii

Achet-Azon – jediné známé město Sethianki v Xyhtropacu. Objevilo se nečekaně uprostřed dómu Histión během bitvy mezi falangami Daxarda Cenchade a elfím vojskem tingranského prince Marcondila Ingloriana. Do té doby rozhořčeně vedená bitva utichla a obě strany v podivné shodě obrátily své zbraně proti zaskočeným Hadům. Město bylo zničeno a vypleněno a rahir Marcondil osobně zabil pána města před pokrouceným chrámem. Kořist byla tak bohatá, že válka v tomto okamžiku skončila a obě strany se vrátily domů obtíženy zlatem. Značná část pokladů získaných elfy však byla uchvácena zpět původními vlastníky, když velké vojsko Sethii překvapivým útokem zteklo kvetoucí Tingran, zabilo knížete Glindira a zanechalo na místě jen ruiny. Oblast dómu Histión, Irazune Inaxan.


Retalianti (12)

Gizwaran – proslulé retaliantské „sloupové město“, vytesané do obrovitého kamenného sloupu protínajícího propast Sahnee. Drowlord Architrix Enliel; cca 3 000 obyvatel. Oblast Sazune Egarnu.
Hazendan – retaliantské město, ohrožené rozpínavostí nemrtvého krále Schorpixona. Drowlord Nerdaxien Alenspe; cca 2 000 obyvatel. Oblast Niozune Centlanu.
Sheenhall – retaliantské „Skryté město“, známé většinou jen z vyprávění. Sídlo tajemného Smaragdového kruhu, sdružujícího mistry drahokamové magie. Údajně je skryto očím nepovolaných kouzly gremlinů. Arcimág Stiliennel Roi; cca 2 000 obyvatel. Oblast Sazune Arbadacu (???).
Ulzanbane – centrální město Retaliantů, na jehož správě se podílí všechny Kruhy. Rada Mistrů (počet kolísá kolem 25); cca 7 000 obyvatel. Oblast Cuzune Arbadacu.
Zynhall – Centrum kruhu Živého ohně, nejbohatšího z retaliantských společenstev. Zaměření na alchymii a výrobu substancí. Arcimistr Neolen Shelanzee; cca 5 000 obyvatel. Oblast Ezune Arbadacu.


Helzevain (16)

Agchor – sídliště klanu Ixthle, dnes ohrožené náporem nemrtvých pod velením Mythropse. Od území ovládaného kostěným trůnem Kaza Cyrtonu jej dělí pouze mocná pevnost Xletlan. Válečný boss Storlech; cca 2 000 obyvatel. Oblast Ezune Kazaloru.
Axthrogg – hlavní město klanu Shuber. Pán warlocků Whaqin; cca 6 000 obyvatel. Oblast Cuzune Gabexanu.
Cobyrhen – centrální sídlo koboldů v Xyhtropacu. Rada Sedmi; cca 8 000 obyvatel. Oblast Cuzune Gabexanu.
Gestereg – hlavní město klanu Rageg. Velký alchymista Shyssier; cca 3 000 obyvatel. Oblast Uthdaloru.
Hoxanmor – hlavní město klanu Hoxan. Vyvolený strážce Queterak; cca 4 000 obyvatel. Oblast Cuzune Inaxanu.
Ixendor – hlavní město klanu Ixthle. Velký válečný boss Ugiol; cca 7 000 obyvatel. Oblast Irazune Jyxaronu.
Ruzachor – významné sídliště klanu Hoxan. Máglord Gwarych; cca 2 000 obyvatel. Oblast Cuzune Egarnu.


Orchai

Orcha – hlavní a jediné město orků, sídlo sultána a tří největších orčích kmenů (Grusag, Uchbar a Zolhadd). Sultán Ferdhum Křivá tvář, cca 4 000 obyvatel. Dříve xarské Jiiwere. Oblast Cuzune Draxolu.

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Xyhtropac

Příspěvek od DenGrasse »

Rejstřík pojmů II.

verhaweran - voják strážní kohorty, základní typ xarského ozbrojence
groweran - střelec z kuše
sleawer - xarský bojový otrok
Shag-majját - Stíny smrti, obávaná válečná družina Gramitise Silhawre
galhat-nestrios - xarský termín pro válečnou družinu
xeterit - elitní xarský voják, který smí nosit druhý meč
peltacenos - lehká pevnostní pěchota, určená pro výpady z pevnosti
Pelteawers - Otroci smrti
styxeran - xarský ponurý rytíř, šlechtic zasvěcený cestě války
thengallos - technik, vojenský inženýr (doslova "kněz stroje")
nestritobe - vojenská posádka
wakher - trpasličí válečník vybavený palicí, též Hrubodrtič. Mimo boj wakheři rozbíjejí kameny pro stavební účely.
Hamerdin - trpasličí velitel nižšího stupně než khorin (warlord).
xari - xarská řeč, nová xarština
ammurt - stará xarština, jazyk starých tajemství a kouzel.
Vath Af-merreh - starobylá xarská organizace, Liga Nekorunovaných
Randir Dúath - doslova "Temný Poutník", epiteton elfího hrdiny Farsila Prokletého, který je uctíván jako bůh.
centubernal - xarský důstojník s technickým vzděláním, zpravidla velitel pevnosti
khob´olgre - krysí ogr, mutovaná stvůra nasazovaná v bojích koboldy.
azat - válečný pes, označení základních koboldích vojáků
ramik - elitní koboldí voják
brannon - lord či Ctihodný, vysoký elfí titul udělovaný významným osobám, které nejsou vznešeného rodu.
poohe - xarský termín pro smrt ve významu pohroma, katastrofa velkého rozsahu
Kal´Ur - v koboldí řeči "ten, který přemáhá smrt". Částí koboldí mytologie očekávaný mesiáš, který se stane králem celé koboldí rasy.
svir-merreh - doslova "blízko korunovaci", označení pro vážného uchazeče o královský trůn; též korunní princ
bono majját - doslova "vejdi smrti", xarské smrtící kouzlo.
eudi galhat - doslova "konec boje", v překladu nejlépe "zadržte!"
af-majját rethu nerge - doslova "ne-mrtví navracejí spánek", pokyn mrtvým ovládaným nekromantem, aby se uložili k bezesnému spánku
nortavain - staniž se
nortavain gajw et oige - doslova "staniž se paží domu", rituální formule, kterou je do řad domu přijímán nový člen.
aiqe-get - sedmý stupeň xarské hodnosti, hodnost archonta
af-merreh sarlaw aisingwe - doslova "moc nekorunovaných přetrvá", inciciační formule, jíž zasvěcenec volá na pomoc sílu Ligy.

xarský kalendář:
- hersatile (4)
- poclent (5)
- sithir (6)
- letvvern (7)
- askalot(h) (8)
- chortac (9)
- ithilg (10)
- sawanis (11)
- xarlon (12)
- gentelc (13)
- idrach (1)
- butulc (2)
- raswan (3)

Enruiq at vatha nerge, svir majját-nort. Qua mine ertu, qua galhat gin get. Grays du dhor aisingwe, zei onzoro estrid dar-gar. Galhat gin quoré wil balid-har.
- Toužíc v osamění, stále blízko smrti; kroky v prázdnotě, kdo válčí s pánem svým; stín zla vždy přetrvá, duši ten zle zdrtí; čas rozhodnutí, svoboda šílenstvím; Jen malá chvíle, co zničí svobodu; a trvání bytí ji skryje stínem zlým; ve smrti blízcí, sám toužit nemohu; bojovat s Vyhnancem je zatracením.

Flain gin ertu, flain aisin nort. Nobe quor grays!
- Plamen proti prázdnotě, plamen bytí, jež přetrvá. Světlo zažene stíny!

Zonaras! Ato sarlaw mine! Rili nestrion rethu!
- Tvá moc je zlomena, čaroději. Věčně žijící se vrací.

Eud zei nerge, get quoré owtise! Ato bono dar-gar!
- Konec času osamění! Ten, jenž byl vyhnán, nebyl povolán! Přichází osvobození!

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: Xyhtropac

Příspěvek od DenGrasse »

Mince a peněžní vztahy v Xyhtropacu

Xyhtropac je zcela ovládán xarským měnovým systémem, tvořeným mincemi z různých kovů. Elfové na povrchu zavedli mincovní systém teprve poté, co Ztracení sestoupili do Xyhtropacu, Tiryar nezavedli žádný. Koboldi a orkové na povrchu obchodují převážně s neraženým kovem na váhu.

Penthe
stará xarská bronzová mince o váze 5 gramů. V podzemí jich obíhá velké množství a nové se i razí podle stejných standardů.

Nomisma
stříbrná xarská mince je nejmladší z této rodiny. Váží 15,7 gramu, z čehož je 15 gramů stříbra.
1 nomisma = 2 tolary/piastry = 20 centimů
1 nomisma = 40 penthe

Hyperpyron
klasická zlatá mince o váze 11 gramů, z čehož je 9,85 gramu zlata. U koboldů zvaná chipperchon.
1 hyperpyron = 2 denáry/livry = 20 tolarů/piastrů = 200 centimů
1 hyperpyron = 10 nomismat = 400 penthe

Toto je hlavní mincovní schéma Xyhtropacu. Je doplňováno zejména povrchňanskými mincemi:

Denár, Livre
zlaté mince o váze 5,5, resp. 6 gramů, z čehož je 5, resp. 4,9 gramu zlata.
1 denár/livre = 10 tolarů/piastrů = 100 centimů
1 denár/livre = 5 nomismat = 200 penthe

Tolar, Piastr
stříbrná mince o váze 9 gramů, z toho 8 gramů stříbra.
1 tolar/piastr = 10 centimů
1 tolar/piastr = 20 penthe

Centim
drobná stříbrná mince o váze 1,3 gramu s obsahem 0,95 gramu stříbra.
1 centim = 2 penthe

Archaickou xarskou mincí jsou staré zlaté mince, drochony a mirhy, ražené z rudého zlata. Říká se mu také krvavé, údajně vzniklo příměsí krve obětin na xarských oltářích. Každopádně tomu věří minimálně trpaslíci a jednou z nejcennějších kořistí získaných v Uxa Narinu po jeho dobytí bylo údajně rudé zlato, obarvené krví trpasličího knížete Andrzywa Ramzara, kterého odvlekl do temnot nekromant Dordonis (Ramzarovo zlato).
Xarové cení rudé zlato zhruba 2x výše než klasické žluté, ale v některých lokalitách může mít i vyšší cenu (např. trpaslíci by za něj zaplatili i 10x více, pokud by se jednalo o zlato "obarvené" krví trpasličích hrdinů. Vzhledem k množství takto prodaného zlata to zatím vypadá, že prakticky každý trpaslík, který kdy v podzemí zmizel, skončil na xarských či nemrtvých oltářích :-) a zrovna bylo zlato příhodně po ruce... Trpaslíci však po rudém zlatu lační a tak historky a jejich pravděpodobnost nijak nezkoumají, ba je často sami ještě dokreslují).


Drochon
stará xarská mince z rudého zlata, váží 11 gramů, z toho 10 gramů rudého zlata.
1 drochon = 2 hyperpyry = 20 nomismat = 800 penthe
1 drochon = 4 denáry/livry = 40 tolarů/piastrů = 400 centimů
1 drochon = 10 mirhe

Mirhe
drobná mince z rudého zlata, váží 1,2 gramu, z toho 0,96 gramu zlata.
1 mirhe = 4 tolary/piastry = 40 centimů
1 mirhe = 2 nomismy = 80 penthe

Exotickým platidlem jsou staré xarské xanthy, jakési bankocetle z dávnokovu iglevornu, na nichž jsou zlatě vyraženy znaky.

Xanth
ohebný plátek iglevornu, vykládaný zlatem. V dřívějších dobách patrně sloužil jako směnka na pevnou sumu, jakýsi předchůdce bankocetlí. Xanthy váží kolem 25 gramů, ale jsou rozměrné a ohebné, dají se i srolovat.
1 xanth = 100 denárů/livrů = 1000 tolarů/piastrů = 10000 centimů
1 xanth = 50 hyperpyrů = 500 nomismat = 20000 penthe
1 xanth = 25 drochonů = 250 mirhe

K platbě se dále používají hmotnostní jednotky.

Kwalet
Hmotnostní jednotka používaná koboldy, náklad, který unese dospělý kobold - 11 kilogramů.
1 kwalet rudého zlata = 1000 drochonů = 10000 mirhe = 800000 penthe
1 kwalet zlata = 1000 hyperpyrů = 10000 nomismat = 400000 penthe
1 kwalet stříbra = 700 nomismat = 28000 penthe
1 kwalet bronzu = 2000 penthe

Talent(on)
Hmotnostní jednotka používaná Xary, náklad, který unese dospělý muž - 27,5 kilogramů.
1 talenton rudého zlata = 2500 drochonů = 25000 mirhe = 2000000 penthe
1 talenton zlata = 2500 hyperpyrů = 25000 nomismat = 1000000 penthe
1 talenton stříbra = 1750 nomismat = 70000 penthe
1 talenton bronzu = 5500 penthe

Uncia, Gerra
Malá váhová jednotka, sloužící k odvažování drahého kovu před zavedením mincí. Existuje jí několik verzí, nejznámější je "uncia per Gerrae", tedy uncie gerrská, podle starodávného centra xarského obchodu. Tato uncie má cca 10 gramů, resp. o malinko méně (9,6 - 9,9 gramu). Tato váhová jednotka byla etalonem pro tzv. gerrské mince (drochon, hyperpyron). Této uncii se rovněž říká Gerra, zatímco výraz uncie se používá spíše pro další typ, "uncia per yeniofora", převzatá od trpaslíků (v nové xarštině označovaných jako Yenioforos - Vousatí). Ta má 15 gramů a stala se základem pro stříbrnou minci - nomismat. Mince ražené z váhy této uncie se nazývají yenioforské.
Existují i další typy uncií, obvykle v rozsahu 9 - 17 gramů.
1 gerrská uncie (1 gerra) rudého zlata = 1 drochon = 10 mirhe = 800 penthe
1 gerrská uncie (1 gerra) zlata = 1 hyperpyron = 10 nomismat = 400 penthe
1 gerrská uncie (1 gerra) bronzu = 2 penthe
1 yenioforská uncie (1 uncie) stříbra = 1 nomisma = 40 penthe
1 yenioforská uncie (1 uncie) bronzu = 3 penthe

Obol(us)
Ještě drobnější váhová jednotka, odpovídající desetině gerrské uncie (0,96 - 0,99 gramu). Byla základem pro drobné mince (mirhe). Ovlivnila i povrchňanské centimy.
1 obol rudého zlata = 1 mirhe = 80 penthe
1 obol stříbra = 1 centim = 2 penthe

Marca, Dupondius
Větší váhová jednotka, odpovídající zhruba 240 gramům. Dupondius (též jen Pondius) představuje 2 marky, tedy 480 gramů.
Jsou raženy v podobě prutů mírně kónického tvaru, s ražbou na horní (užší) straně.
1 dupondius = 2 marky = 4 isenské šekely
1 marca rudého zlata = 24 drochonů = 240 mirhe = 19200 penthe
1 marca zlata = 24 hyperpyrů = 240 nomismat = 9600 penthe
1 marca stříbra = 16 nomismat = 640 penthe
1 marca bronzu = 48 penthe
1 dupondius rudého zlata = 48 drochonů = 480 mirhe = 38400 penthe
1 dupondius zlata = 48 hyperpyrů = 480 nomismat = 19200 penthe
1 dupondius stříbra = 32 nomismat = 1280 penthe
1 dupondius bronzu = 96 penthe

Šekel
Trpasličí váhová jednotka, nicméně rozšířená i mezi Élejci (Povrchňany obecně). Stejně jako marca, i on prodělal genezi dlouhého vývoje. Nejstarším šekelem je šekel lýdský ("šekeli lydda", sl), jemuž dalo jméno starobylé khordaimské obchodní centrum a království Lydda (Karadh Lydd). Tento šekel odpovídá cca 30 gramům.
Hmotnost šekelu postupně narůstala. Novější šekel isenský ("šekeli isen", si) dorostl až na čtyřnásobek původní váhy, tedy 120 gramů.
Isenské šekely drahého kovu se razí do malých plochých cihliček s ražbou na vrchní straně.
1 isenský šekel = 4 lýdské šekely
1 isenský šekel rudého zlata = 12 drochonů = 120 mirhe = 9600 penthe
1 isenský šekel zlata = 12 hyperpyrů = 120 nomismat = 4800 penthe
1 isenský šekel stříbra = 8 nomismat = 320 penthe

Mina, Adarme, Pétra
Tyto tři jednotky doplňují xarskou soustavu hmotnosti. Razí se v kónických cihlách s ražbou na horní (užší) straně.
Mina odpovídá cca 960 gramům, Adarme 1,92 kilogramu a Pétra (v nové xarštině "kámen") 5,76 kilogramu.
1 pétra = 3 adarme = 6 minas
1 mina rudého zlata = 96 drochonů = 960 mirhe = 76800 penthe
1 mina zlata = 96 hyperpyrů = 960 nomismat = 38400 penthe
1 mina stříbra = 64 nomismat = 2560 penthe
1 mina bronzu = 192 penthe
1 adarme rudého zlata = 192 drochonů = 1920 mirhe = 153600 penthe
1 adarme zlata = 192 hyperpyrů = 1920 nomismat = 76800 penthe
1 adarme stříbra = 128 nomismat = 5120 penthe
1 adarme bronzu = 384 penthe
1 pétra rudého zlata = 576 drochonů = 5760 mirhe = 460800 penthe
1 pétra zlata = 576 hyperpyrů = 5760 nomismat = 230400 penthe
1 pétra stříbra = 384 nomismat = 15360 penthe
1 pétra bronzu = 1152 penthe

Odpovědět