kampaň Vindana Portus III.

Martin
Centurio Pilus Posterior
Příspěvky: 263
Registrován: 17. 8. 2010 8.46

kampaň Vindana Portus III.

Příspěvek od Martin »

Foukačka míří do vzduchu,
Smrt po voru už skáče.
Šipka však nemíří do krku,
vrah do řeky už skáče.
Tělo se hroutí bez dechu,
jiný však pro něj teď pláče.
Zbytek cesty už plyne potichu,
k přístavu míří stráže.
Příbuzný křičí zloduchu!
Ať spravedlnost káže!
Smrt nestala se pro potěchu,
zlato smrt vyváže snáze.

Nebylo dosti neplechy,
Smrt místností už krouží.
Jed už je v dopise ukrytý,
Ukrutná bolest mě souží.
Pomalu procitám z nicoty,
Přátelé pomohli v nouzi.
Zubatá s chmurnými pocity,
za jiným k řece se plouží.

Borienův deník, 2. a 3. den ve VP

Martin
Centurio Pilus Posterior
Příspěvky: 263
Registrován: 17. 8. 2010 8.46

Kdy, kde a co

Příspěvek od Martin »

Rána pěstí vzduch rychle rozráží,
Na úskok stranou nezbyl žádný čas.
Kdo nemá štěstí, řítí se do nesnází.
To velitel stráže, ukrutný to ďas.

Borienův deník - 5.den ve VP

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

kampaň Vindana Portus III. b

Příspěvek od DenGrasse »

Sem prosím zaznamenávat dění v kampani Martin + Muf + nově i zbytek.

Kai Rivienta
Centurio Pilus Posterior
Příspěvky: 264
Registrován: 28. 9. 2010 11.59

Re: Kdy, kde a co

Příspěvek od Kai Rivienta »

Grimoár nepoví o krvi srdce nic.
Zanechá jenom temnou stopu v prachu.
Jiskřičky v mysli, z naděje a strachu.
Zornice očí, blýsknou v světle svící, ozvěna kroků, někde na ulici.
Ten co se blíží, blíž ze slunce žáru, zahraje na mě, jako na kytaru.
Pak temná čmouha taje v slunce záři
a stará krev se v mladém srdci vaří
a srdce hoří.
Krví tepajíc.
Kai Rivienta de Simplehuisse

Kai Rivienta
Centurio Pilus Posterior
Příspěvky: 264
Registrován: 28. 9. 2010 11.59

Re: kampaň Vindana Portus III.

Příspěvek od Kai Rivienta »

Co vlastně víme:
1. Stalo se dříve, asi před půl rokem:
Borienův otec pronajímá loď Železný orel za účelem cesty do jižního Marazionu. Partnerem, nebo dohlížitelem Železného kruhu, který loď vlastní, se stává faktor gildy Rylan (aspoň toto jméno sdělil Borien starší lichváři Gilanovi).
Borienův otec ukládá do depozitu artefakt, nebo jeho zlomek, který zajišťuje jistinou (v podstatě pojišťuje) lichvář Gilan.
Borienův otec píše Borienovi dopis, kterým jej zve, aby se s ním setkal ve Vindana Portu a upozorňuje jej na mnicha řádu Sarre-morth otce Gibala.

2. Stalo se dříve, asi před pěti dny
Borien přijíždí do Vindana Portu a vydává se na setkání s mnichem do katedrály v Deiře.
Trpaslík Rutgar v poklidu přebývá ve své chatrči ve slumu až do doby, kdy vrátiv se ze svých pochůzek nachází doma zcela mrtvého trpaslíka neznámé identity, obdařeného pergamenem a artefaktem. Poté, co trpaslíka poněkud neobřadně uloží k věčnému spánku v nedaleké bažině a ukryje zjevně cenný artefakt, vydá se snořit, co je trpaslík zač, kdo ho poslal, apod. Poměrně záhy nalezne na blíže neurčeném místě náčelníka pašeráků, notně poznamenaného neurvalými zvídavci a poté, co ho dostane do chrámového lazaretu, kde mu zajistí magickou léčbu, dozví se od něj, že jeho pašerácká skupina byla vytěžena neznámými rabiáty, kteří se pídili po současném pobytu trpaslíka (toho, jenž spí věčným spánkem v bažině), kterého si pašeráci dočasně odložili v jeho chýši. Usuzuje, že by mu doma nemuselo být zdrávo, v čemž se posléze utvrdí, když zjistí, že se po něm ve slumu poptávali neznámí muži.
V chrámu se setkává s Borienem, jehož tklivý osud pašeráka zaujme. Borien, neznaje ve městě nikoho, kdo by mu mohl být druhem a průvodcem, trpaslíka najímá do svých služeb.
Doprovází Boriena do depozitu, kde by měl být uložen zlomek artefaktu. Zde oba zjistí, že budova depozitu byla napadena zločinci, kteří osazenstvo mučili, zabili a posléze vykradli depozit.
Jak se posléze ukáže (díky o něco pozdějšímu vyšetřování Kai) zločinci vykradli inkriminovanou část depozitu (jednu konkrétní truhlu) dočista dočista.
Naskýtá se tedy otázka: Vědí zločinci, co přesně hledají?
Snaží se zločinci zamaskovat, co vlastně hledají?
Byli zločinci k práci najmutí v podsvětí?
Jedná se o žoldáky, kteří hlídají na lodi?
S ohledem na to, že zajištění Borienova depozitu bylo ve výši cca 200 zlatých, zatímco zajištění všech ukradených předmětů bylo ve výši cca 1000 zlatých, musí se jednat o poměrně cenné předměty, ale Vindana Portus je velký a i pokud se objevily někde na trhu, nemusí se jich dobrodruzi dopátrat.
Od depozitu oba dobrodruzi zamíří k lichváři, který vydal směnku zajišťující depozit Borienova otce a jednají s ním. Trpaslík sem přinese předmětný artefakt, který se pokusí lichvářův učenec, fámulus Karl, prozkoumat, ale během zkoumání umírá. Oba dobrodruzi pak zamíří k přívozu, ale během přepravy je Borien napaden vrahem, který ale nemá ten den štěstí a po neúspěšném útoku padá do řeky, kde se utopí. Ukáže se, že krátce po zahájení návštěvy se od lichváře vypařil pomocník, který je později nalezen utopený nedaleko Železného orla.
Dobrodruzi dorážejí do místa bytování Boriena, kde je jim přinesen otrávený dopis, který otráví Boriena, ale Borien je tvrďák a nějak to přežije.
Oba dobrodruzi usoudí, že k tomu, aby pokročili, potřebují schopného mága a tak se vypraví na universitu, kde potkávají Kai, která se zná s trpaslíkem z předchozího náhodného setkání.
Kai zrovna řeší problém, s kým půjde na banket bankovního domu, kam je pozvána a mladý, urostlý a krásny šlechtic se jí okamžitě zalíbí. Pozve tedy oba do své vily. Tam se dozví o jejich potížích a rozhodne se, že jim s jejich záležitostí pomůže.


Stalo se aktuálně:

Kai pověřuje Gladiátora, aby získal informace v gildě o faktorovi Rylanovi a aby zjistil víc u lichváře. Ten sice není příliš úspěšný, ale získává první zkušenosti z těchto prostředí, zejména se setká s faktorem Železného kruhu Fredusem, který má na starosti lodi. Kai posléze získá kusé informace o nápisu, který by mohl magicky přivodit smrt čitateli i dalším bytostem a získá fragment překladu xarské báje o Kopí strašlivé zkázy. Zjistí také, že Železný kruh má magickou školu, kruh, nebo tak něco, který se zabývá zkoumáním kovů. Když zkoumá Železného orla, zjistí také, že krom toho, že je osazen žoldnéři, kteří jsou podle jejího zjištění spíše skupinou velmi nebezpečných dobrodruhů s nezanedbatelnými schopnostmi, je také vybaven pátrající magií, provozovanou patrně kouzelníkem vyššího zasvěcení.

To vzbuzuje otázky: Kdo vlastně pronajal loď - podle dotazu k představiteli gildy přijde taková věc na cca 1000 - 1500 zlatých měsíčně. Gilda krom toho disponuje celou řadou lodí a pokud by se mělo jednat o výpravu za artefakty, které obecně nejsou příliš rozměrné, byla by vhodnější rychlá galéra, nebo otevřená jedno, nebo dvojřadá veslice. To, že byla použita rozměrná koga s podpalubím, ze které nebylo nic vyloženo a krom toho byla vyplacena a najata celá nová posádka, působí to dojmem, že to bylo učiněno za účelem dovezení nákladu sice nepříliš rozměrného, ale takového, který je nutno utajit. Asi by bylo dobře vyzvědět, zda byla loď při vjezdu do přístavu prohledána stráží, celníky, nebo tak někým, jestli nějaký celník neodešel do výslužby apod. Třeba by se tam dalo něco dozvědět.
Krom toho vysoký úředník gildy, zmocněnec Giovanno, na dotaz po faktorovi Rylanovi zaujal jednoznačně stanovisko, že nikdo tohoto jména nikdy v gildě pozici faktora nezastával. Celé to vypadá podezřele.

Pro co, nebo pro koho loď plula do jižního Marazionu? K určení lodi se v gildě staví odmítavě a nechtějí ji pronajmout, pokud je na ní zavedena řeč, snaží se změnit téma hovoru.

Získáváním informací od podsvětí jsme se také příliš nepohnuli. Po Borienovi a trpaslíkovi prostřednicvím té části podsvětí, se kterou máme kontakty nikdo nepátrá. Musíme rozšířit své kontakty s podsvětím to zas bude stát zlata.

Kai rozhodně nechce kopí zkoumat, ani s ním jinak manipulovat. Poté, co je od trpaslíka odkoupil gladiátor, vzala ho i s truhličkou a zamkla ho bez dalšího do trezoru.

Další úkoly, jak je vidí Kai:

1. Navázat vztahy s dalšími skupinami v podsvětí a založit výzvědnou a ochrannou síť.
2. Získat status občana Vindana Portu a vliv v senátu
3. Zjistit, zdali byl Železný orel podroben celní prohlídce
4. Podplatit někoho v Železném kruhu a dovědět se víc o poslední historii Železného orla
5. Zjistit místo pobytu Borienova otce předtím, než odplul do jižního Marazionu a toto místo prozkoumat.
6. Zjistit, kdo byl trpaslík, který přinesl artefakt a kde ho vzal
a) vytáhnout trpaslíka z bažiny a řádně ho prozkoumat stran tetování, zvláštních znamení apod. a vyptat se na něj mezi trpaslíky
b) nechat trpaslíka pohřbít a přitom ho nenápadně nechat prohlédnout význačnými trpaslíky - něco vymyslet
premisa: Jestliže trpaslík dokázal přečíst kouzlo a přivodit si tak smrt, nemohl to být žádný zevl. Pravděpodobně je kouzlo napsáno v xarském jazyce, který nedokáže přečíst zdaleka každý a už vůbec ne tuláci ze slumu.

Doplňte mi prosím jména a případné další informace, které mi unikly a nápady, které mne nenapadly.
Kai

O místě, kde pobýval Borienův otec by něco mohl vědět kněz, který je Borienovým kontaktem. Úkol pro Boriena tedy bude se od něj něco v tomto směru dozvědět. Protože se je proč obávat, že poblíž chrámu by mohli mít vrahové někoho na hlídce, bude asi třeba poslat za knězem někoho jiného a pokusit se nenápadně zorganizovat schůzku.
S ohledem na to, že se vrátil z Anglie Libor, Mohl by se toho snad podujmout Sar. I Martin se vyjádřil ve smyslu, že by se z uliček Vindana Portu mohl vynořit Pírko a přispět svou trochou do mlýna. Práce na ulici by mohla přinést nějaké informace o členech a zaměstnancích gildy, co do jejich případné podplatitelnosti. Také nesmíme pouštět ze zřetele spády 1. písaře z jižní elektury. Franz, jeho pomocník byl popraven snad za pašování, také nějak podivně, což zejména ve spojení s vražedným útokem, vedeným poměrně magicky schopným útočníkem, proti Gladiátorovi, ale vlastně proti Kai poté, co se pokusila tajně vyslechnout rozhovor prvního písaře s neznámým, vyvolává také mnohá podezření.
Naposledy upravil(a) Kai Rivienta dne 21. 12. 2011 23.40, celkem upraveno 4 x.

Uživatelský avatar
muflon
Centurio Princeps Posterior
Příspěvky: 224
Registrován: 15. 1. 2009 9.07
Bydliště: Praha

Re: kampaň Vindana Portus III.

Příspěvek od muflon »

Několik malých upřesnění za trpaslíka.

Trpaslík, uhynulý v mém domě, mi sice nebyl osobně znám, nicméně přišel očekáván jakožto emisar jakýmsi způsobem spolčený s pašeráckou tlupou strýce Danwella (nebo tak nějak), jehož muži jej převedli přes bažinu, což je jejich specialita a podstata podnikání. Mým úkolem bylo trpaslíka u sebe ukrýt a ráno ho předat jiným Danwellovým chlapům. Trpaslík však v mé nepřítomnosti spáchal zjevnou sebevraždu artefaktem a pašeráci ráno nepřišli. I ukryl jsem trpaslíka v chýši, uklidivš artefakt do futrálu a vydal jsem se zjišťovat, co s nimi je. Nejprve jsem zjistil, že všichni záhadně zmizeli, posléze i to, že tito počestní zločinci byli progresivně zamordováni, podle všeho za pomoci temné magie. Přežil jedině Danwell, který je teď v chrámu na rekonvalescenci a stejně nic podstatného neví. U jeho lůžka jsem se také setkal s Borienem, který tam tlachal se stařičkým knězem. Poté jsem trpaslíka pohřbil do bažiny, čímž tvá poznámka, že bychom ho měli exhumovat a zkoumat poněkud pozbyla významu, protože co bažina schvátí, již nevydá. Samozřejmě o tom rozhoduje gamemaster, ale jsem vcelku přesvědčen, že mi v tomto Grass dá za pravdu. Trpaslík byl slušně, leč nikterak bohatě oblečen a při příchodu do mé chýše byl zjevně nervózní. Nejnápadnější mi na něm bylo to, že nebyl ozbrojen, což je normální u low level trpaslíků, jako jsem já, ale u těch význačnějších už to asi tak moc běžné nebývá. Tetování, ani nějaká zvláštní znamení jsem na něm neviděl. Je ovšem pravda, že jsem se o nic takového také nezajímal, netuše, že trpaslík se pustí do studia artefaktu, sotva odejdu shánět potravu a tím mi zaneřádí chýši mrtvolou. Artefakt vypadá jako hlavice kopí, ale já se v těchto věcech moc nevyznám, takže to může být klidně ořezávátko na královská žezla, nebo tak něco. Jsou na tom nějaké klikyháky, asi runy, ale já je (ke svému velkému štěstí) neumím číst. gladiátor mne zbavil velkého problému, protože kdybych se tohle pokusil ve Vindana Portu prodat sám, asi by to se mnou špatně dopadlo (což stále ještě zdaleka není vyloučeno :)). Můj vztah s Borienem je do této chvíle čistě profesionální. On je pro mne mladý, trochu nezkušený šlechtic, který potřebuje průvodce městem a dobře mi platí, já jsem pro něj sluha, který se alespoň zatím jeví jako loyální (když dostal zaplaceno).

Ještě dodávám, že Danwell mi sice zatím nic moc podstatného neřekl, protože i on byl v celé věci jen najatým pěšcem, byť vyššího stupně než já, ale je fakt, že jsem ho vzhledem k jeho stavu nemohl vyslýchat nijak podrobně, takže pokud nám ho mezitím nezabijou, lze se od něj teoreticky ještě něco dozvědět. Já sám (jako trpaslík) tomu ovšem příliš nevěřím.
Kdo se směje naposled, ten se směje poslední!
Fúctě já

Uživatelský avatar
DenGrasse
Princeps Penna
Příspěvky: 831
Registrován: 1. 12. 2008 16.40
Bydliště: Ryovora

Re: kampaň Vindana Portus III.

Příspěvek od DenGrasse »

Prosím všechny hráče, aby mi pokud možno poslali své postavy v elektronické verzi. Zbavíme se tak problémů s tím že někdo nemá postavu.

Kai Rivienta
Centurio Pilus Posterior
Příspěvky: 264
Registrován: 28. 9. 2010 11.59

Re: kampaň Vindana Portus III.

Příspěvek od Kai Rivienta »

Poslední události:
Kai navštěvuje advokáta Antonia a dozvídá se, jak funguje Železný kruh a kdo ho ovládá. Krom jiného je to sám Dóže a rodina Colperti. Zároveň požádá Antonia, aby sezval při příležitosti uzavření obchodu s Železným kruhem večírek, který bude uskutečněn v budově Železného kruhu. Ve škole Kai zjišťuje, že překlad a přepis báje objednal a zaplatil v universitě faktor Rylan.
Na šibeničním plácku se dobrodruzi seznamují s hráčem kuliček, od kterého se dozvídají, že někdo, kdo vypadal, že si nedělá srandu, odtamtud v inkriminovaný den hráče kuliček vypakoval.
Borien se pokouší o setkání se synem Salfiorského pretendenta trůnu Argovie, Lantkrabětem ... aby se pokusil zjistit od něj, zdali neví něco o výpravě Borienova otce a o místě pobytu jeho otce předtím, než vyrazil na výpravu do jižního Marazionu. Jedna z pracovních verzí byla, že Borienův otec byl vypraven do jižního Marazionu právě někým z okruhu exulantů zdržujících se ve Vindana Portu.
Tato teorie je však vyvrácena skutečností, že Borienův otec zde není znám. Dostat se k Lantkraběti je krom toho prakticky téměř nemožné, protože dům je buď obklopen žadateli o pomoc z okruhu šlechticů, kteří požívají azyl ve Vindana Portu, nebo je uzamčen a střežen stráží.
Kai uprostřed noci procitá z živého snu, ve kterém ji strážný duch domu varuje před nebezpečím a podle jeho instrukce aktivuje magickou ochranu domu.
S ohledem na možnost, že je Borienův otec zadržován na Železném orlu, posílá Borien dopis, ve kterém sděluje na loď nabídku na výměnu svého otce za list kopí.
Gladiátor přebírá v Karavanseraji odpověď, kterou přináší do vily avšak dopis, zřejmě očarovaný je zničen magickou ochranou domu. Lze se ostatně domnívat, že v něm nebylo nic napsáno, a jestli ano, pak se nejspíše jednalo o smrtící nebo sledovací kouzlo a tak je jen dobře, že byl zničen.
V noci připlouvá po řece Železný orel. Zakotví asi jeden až dva kabely od vily na opačném břehu, směrem po proudu v kanálu.(mně tedy podle mapy přijde, že je to proti proudu)

Otázky a spekulace:

1. Nikdo z lodi zjevně nechce s artefaktem obchodovat z toho tedy vyplývá:
a) Nemají k dispozici Borienova otce a ten tedy není na lodi v zajetí.
b) Jsou to zločinci, vedení mágem, nebo mágy. Před poměrně jednoduchým vylákáním Boriena na schůzku dávají přednost očarovanému dopisu.

2. Kopí strašlivé zkázy, které je patrně artefaktem, který se snaží zločinci zkompletovat je předmět určený k ničení budov. Lze tedy očekávat, že s ním chce někdo zničit budovu, nejspíše magickou.
Protože předmět je evidentně předmětem velké ničivé síly a pokud uživatel není bůh, nebo polobůh, pak se musí s nemalým rizikem s předmětem svázat aby v důsledku jeho použití nebyl anihilován, lze očekávat, že záměr kopí využít má nějaký kouzelník.

3. Danvelův gang se zjevně dostavil na svoji popravu na místě, kde se gangy za tímto účelem scházejí a někdo předem věděl, že tam přijde. Bude tedy nutno naleznout Danvela a dozvědět se od něj pravdu, je zjevné, že buďto šel jednat o tom, že by trpaslíka s artefaktem výhodně odprodal, nebo sem byl vylákán pod jinou záminkou a tak by bylo dobře, aby Danvel kápnul božskou.

4) Nemá, nebo neměl Borienův otec ve Vindana Portu nějakou nemovitost?

5) Najít Rylana i když se nejspíše jedná o falešné jméno - přeci jen dohledat dokumenty nejlépe na večírku v Železném kruhu. Chce to nějakého zloděje a předem zjistit, kde je archiv, a získat plánek budovy. Prosím o nápady - trapte si prosím trochu hlavy. Kai

Hledači artefaktu jsou vrahové, naprosto bezohlední a nemají na palubě Borienova otce, je třeba s nimi zúčtovat.
Otázkou zůstává, pro koho pracují.

Martin
Centurio Pilus Posterior
Příspěvky: 263
Registrován: 17. 8. 2010 8.46

Re: kampaň Vindana Portus III.

Příspěvek od Martin »

Doplňuji z Borienova deníku:

Óó věci, bílá, černá nebo zbarvená,
co ztratila ses.
Počkej.
To se nedělá.
Mám po ulicích volat tvoje jméno?
Vždyť do dnes nevím, jak vlastně ani znělo.
Tak neváhej a vrať se zpět.
Já pro tebe pak v básni napíši pár vět.

1. den Ve Vindana Portu

Martin
Centurio Pilus Posterior
Příspěvky: 263
Registrován: 17. 8. 2010 8.46

Re: kampaň Vindana Portus III.

Příspěvek od Martin »

1.den:
S kupcem Sandinem dorážím do Vindana Portu v převleku za žoldnéřem známým pod jménem Bori. Sandino se zdrží 14 dní a pak odjíždí z Vindana Portu zpět do Ivernie. Ubytováváme se v karavanseráji v Deiře, kde si pronajímám pokoj a vyrážím najít otce Gillana (sarremorthiánský mnich), který byl kdysi mým učitelem. Nacházím ho v chrámu Milosrdné Paní, kde ošetřuje jakéhosi Danwella, a o kterého se zajímá trpaslík Rutgar Berghof. Danwell je mimo sebe a notně pošramocen. Shodou okolností přinášejí otci Gillanovi dopis od mého otce a ten mi ho předává. O mém otci bohužel nemá informace, kde se nachází. Rutgara najímám jako průvodce po městě, aby mi pomohl vyhledat trpasličího lichváře Gibala. Ukazuje se, že i dopis byl adresován Gibalovi a ne mě. Stojí v něm: Schovej tu věc dobře, asi je ta věc velmi cenná. Odpoledne navštěvujeme s Rutgarem lichváře Gibala, který mého otce opravdu znal. Gibal je obklopen dvěmi muži ochranky a písařem. Od Gibala se dovídám, že asi před měsícem si otec najal loď z Železného kruhu (obchodní gildy) a odjel do jižního Marazionu s jakýmsi Rylanem. Předávám Gibalovi dopis od otce a zjišťuji, že otec u něj ponechal jakousi věc, kterou společně nechali v depozitu u jeho dobrého přítele. Společně vyrážíme ihned k domu jeho přítele – ten je zamčený, ale Gibal má vlastní klíč od domu. Při prohledání domu objevujeme ve sklepení mrtvé služebnictvo a umučeného přítele. Spolu s nimi zůstaly ve sklepení 2 neotevřené truhly a jedna vybraná. Na zemi nacházíme podlouhlé prázdné dřevěné pouzdro s kulatým průřezem. Gibal nechává poslat pro zástupce elektury. Ten všechny vyslechne a následně nás propustí. V noci dorážíme zpět do karavanseráje a zapisuji do deníku první zážitky
2.den:
Danwellův stav se nelepší a Rutgar financuje jeho magické léčení. Otec Gillan není přítomen a tak za ním vyrážíme do Jengenského stacionáře ve čtvrti Saltuburga. Vyptávám se na dopis, který dostal od otce, ale ten byl doručen z poštovního depositu. Více informací o otci ani jeho záležitostech neví.
Dále navštěvujeme lichváře Gibala, který je stále zdrcen po smrti přítele. S jeho svolením vyslýcháme služebnictvo – písař reaguje mírně nervózně, a zdá se že neříká celou pravdu. Po odchodu od Gibala na něj s Rudgarem čekáme a chvíli na to fámulus vychází a spěšně míří směrem k řece. Sledujeme ho a fámulus následně na člunu nastupuje do lodi Železný Orel, která kotví na řece. Na zámořské lodi (2 stěžně) jsou početné stráže s kušemi a tak raději obracíme. Navštěvujeme Danwella jehož stav se mírně lepší, ale je stále mimo sebe.
Rutgar vyráží za svými záležitostmi a já jedu navštívit lichváře Gibala. Sděluji mu, že by neměl písaři tolik důvěřovat, což ho překvapí a zdá se, že mi ani nevěří. Cestou od Gibala mě na voru na řece napadne vrah – šipka z foukačky v poslední chvíli zasahuje jinou oběť a vrah stíhá prchnout skokem do řeky. Opět se setkávám s vyšetřováním elektury a vracím se do karavanseráje. Po nějaké době doráží Rutgar (který byl vyzvednout artefakt ze skrýše). Zážitky z voru zapisuji do deníku.
3.den
S Rudgarem dorážíme za Danwellem, který je při sobě. Od něj se dovídáme, že jeho partu přepadli na Šibeničním dvorku a jeho chlapy jsou mrtvý. Rudgar se ale nemusí ničeho obávat – nic jim neřekl. Rutgar Danwellovi sděluje, že trpaslík, kterého měl schovat, podivně zemřel sám v jeho chýši a zanechal po sobě jen předmět, který nesl. Od Danwella se dovídáme, že měl být doručen do depositu, ve kterém měl můj otec schovanou svou cennou věc. Víc toho Danwell neví.
Zdá se, že Rutgar vlastní část artefaktu a další měl můj otec. Do jižního Marazionu se vydal buď pro třetí část, nebo proto, aby zjistil, co za artefakt to je. Podivné na tom, je, že až měsíc po jeho odchodu, je doručen dopis otci Gilanovi a nebyl ani přímo doručen lichváři Gibalovi, pro kterého byl určen. Rutgar mě seznamuje ve stručnosti s pozadím, jak se k artefaktu dostal, abych mu ho pomohl prodat.
Vyrážíme za Gibalem, který by snad mohl odhadnout jeho cenu případně znát někoho, kdo by artefakt koupil. Gibal povolává svého učně, který si artefakt prohlíží a po přečtení run na artefaktu se hroutí s překvapeným výrazem mrtev – Rutgar už tento výraz jednou viděl. Gibal je opět zdrcen další smrtí a se záležitostí artefaktu už nechce mít nic společného.
Když se vracíme, dovídáme se od hostinského, že mi byl doručen dopis a na podnose mi jej přináší. Jakmile dopis otevřu, hroutím se ve smrtelných křečích a snad jen Ragunova přízeň mě udržela na živu.
Rudtgar jde večer do hospody, kde se scházejí námořníci, a dovídá se, že na loď Železný Orel byla najmuta posádka do jižního Marazionu a po příjezdu zpět byly hned zase všichni propuštěni – je nezvyklé, že nezůstával ani kormidelník nebo kapitán. Lodi velel jakási Rylan, který cestoval se šlechticem. Někde u jižního Marazionu zakotvili a na cestě zpět už námořník šlechtice neviděl z kajuty vycházet.
4. den
Ráno doráží dopis z elektury, abych se dostavil vyslechnout výsledek vyšetřování u mrtvého depozitníka. Ráno ještě zůstávám v karavanseráji a zpamatovávám se z neblahých následků prudkého jedu. Rutgar vyráží do svého příbytku, ale když se dovídá, že se po něm vyptávali, vrací se zpět. Cestou zjišťuje, že se u řeky našly dvě nové mrtvoly – Gibalova fámuluse a muže, který popisem odpovídá vrahovi z voru. Večer vyrážím na elekturu – cestou se stavuji u Gibala s další nemilou zprávou o mrtvém písařovi (třetí smrt za 4 dny - nezdá se, že bych mu přínášel příliš štěstí). Na elektuře skládám částku za mrtvého, který zemřel místo mě a dovídám se, že otcův předmět byl pojištěn na částku 200zl a že částku mi ji má vyplatit jakýsi lichvář Gibal.
Navštěvuji gildovní dům Železného kruhu, kde se seznamuji s tím, jak to chodí. Na Rylana se mi nepodaří doptat a zaslechnu rozhovor o mladé dívce, která zdědila velký majetek ve Vindana Portu a že se o ní zajímají Colpertiovci. Sepisuji dopis, který má být za 2 dny doručen magické gildy, pokud se nevrátím zpět do karavanseráje a předávám ho s instrukcemi kupcovi Sandinovi. Na večer dorážíme s Rutgarem před magickou universitu, kde potkáváme mladou krásnou dívku.

B.

Odpovědět